Bekendmaking Mediawijze bibs

Nieuws

Bekendmaking Mediawijze bibs

Het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid, Mediawijs, kreeg van Vlaams Minister van Media, Sven Gatz, de opdracht om de mediawijsheid in Vlaanderen te stimuleren en te verhogen. Mediawijsheid is - in het kort - het goed (technisch, strategisch en kritisch) en actief (consumeren en creëren) gebruiken van allerlei media (audiovisueel, print, social media, internet en ict …) om deel te nemen aan de maatschappij (sociaal, professioneel, beleidsmatig).  

Doel

Met ‘Mediawijze bibs’ wil Mediawijs samen met bibliotheken scholen en ouders activeren om kinderen en jongeren in Vlaanderen te ondersteunen bij hun mediawijze ontwikkeling. Het project moet leiden tot uitgewerkte en geteste activiteiten voor bibliotheken om

  • in de klas/op school te werken aan mediawijsheid of
  • in de bib met ouders te werken aan mediaopvoeding.

De mediawijze bibs

Vijf bibliotheken kregen subsidies voor hun mediawijze projecten:

1. De openbare bibliotheek van Geraardsbergen zet in op e-inclusie en richt zich daarbij ook op maatschappelijk kwetsbare ouders.

2. De openbare bibliotheek Kortrijk zal een Google 'Virtual Reality' educatief pakket ontwikkelen.

3. Regiobibliotheek Meetjesland zet in op een leesbevorderingsproject dat inspeelt op vloggen bij jongeren.

4. Bibliotheek Arena in Deurne wil anderstalige ouders in de wijk betrekken door de bib op een aantrekkelijke manier te presenteren aan de hand van een digitale tour. 

5. Bibliotheek Hoboken wil ouders meer inzicht geven in sociale media en internet aan de hand van vormingen.

De uitkomst van deze projecten wordt na afloop ter beschikking gesteld op de website van Mediawijs. Op die manier biedt Mediawijs inspiratie aan de Vlaamse bibliotheeksector in het kader van een toekomstgerichte, samenwerkende en netwerkende bibliotheekwerking.