UGent - MICT

De onderzoeksgroep Media & ICT (MICT) is een van de vier onderzoeksgroepen van de vakgroep Communicatiewetenschappen van de Universiteit Gent, en deel van de onderzoeksinstelling iMinds. Het onderzoek van MICT focust op de hedendaagse digitale maatschappij en economie, meer bepaald de veranderingen en uitdagingen voor verschillende partijen: industrie, beleid en eindgebruikers. Enkele onderzoekers bij MICT focussen hierbij specfiek op mediawijsheid, jongeren & media en de rol van onderwijs met betrekking tot dit onderwerp.

Tags

Apps
Games
Internet
Smartphone
Sociale media
Software
Tablets
(Serious) gaming
Digitale voetafdruk
Opvoeding
Privacy
STEM (Science - Technology - Engeneering - Mathematics)

Organisatiesector

Onderzoek

Doelgroep

Kinderen (0-6 jaar)
Kinderen (7-12 jaar)
Jongeren (13-18 jaar)
Volwassenen (19-65 jaar)
Senioren (+65 jaar)
Professionelen

Doelsector

(Sociaal-)cultureel
Bibliotheek
Jeugd
Onderwijs
Onderzoek

Doelstellingen

Media toegang
Media(wijsheids) beleid
Pedagogische vaardigheden
Onderzoek