Artikel

De inzet van technologie in de strijd tegen cyberpesten

Auteur(s): 
Kathleen Van Royen - UA - MIOS

Steeds vaker worden ICT-applicaties ingezet ter ondersteuning van gezondheidszorg en -promotie. Eveneens in de strijd tegen cyberpesten bieden technologische toepassingen innovatieve kansen. Zo kunnen ze gelanceerd worden ter preventie van cyberpesten of om de gevolgen van dit probleem voor de slachtoffers te milderen. Drie soorten technologische interventies zijn mogelijk: “computer-tailoring”, “serious games” en automatische monitoring.

Computer-tailoring

Computers maken het mogelijk om personen die kampen met een (gezondheids)probleem onmiddellijk en goedkoop  een “advies-op-maat” te geven. Dit gebeurt nadat eerst relevante gegevens over die persoon zijn verzameld, bijvoorbeeld door middel van een online vragenlijst. Rokers moeten daarbij bijvoorbeeld aanduiden hoeveel,  waarom en in welke situaties ze roken, …en krijgen vervolgens de voor hen meest geschikte tips om te stoppen met roken.

Ook voor cyberpesten wordt “computer tailoring” toegepast.  Bijvoorbeeld, in “Online Pestkoppen Stoppen” leren slachtoffers van (cyber)pesten op een stapsgewijze manier hoe ze het best met de pesterijen om kunnen gaan. Computerinterventies zijn erg interessant voor deze jongeren, omdat ze graag zelf een oplossing zoeken (zonder een beroep te moeten doen op volwassenen). Het internet biedt hen ook de mogelijkheid om dat in alle vertrouwelijkheid, van thuis uit en op om het even welk moment te doen.

Serious games

Een andere toepassing verwijst naar het gebruik van educatieve digitale spellen,  ook wel “serious games” genoemd.

Educatieve digitale games zijn theoretisch gezien erg geschikt om jongeren iets te leren, en om (uiteindelijk) hun gedrag te veranderen. Games bieden namelijk de mogelijkheid om elementen in te bouwen die belangrijk zijn voor leerprocessen en gedragsverandering: de speler krijgt directe feedback, de speler wordt beloond voor het gewenste gedrag, de moeilijkheidsgraad van het spel kan geleidelijk opgedreven worden, enz. Daarnaast zijn games ook intrinsiek motiverend, ze zijn leuk om te spelen omwille van het spel zelf. Bovendien blijkt uit onderzoek dat serious games effectief dienst kunnen doen als hulpmiddel in de gezondheidspromotie.

Momenteel wordt in het kader van het IWT-SBO project ‘Friendly Attac’ de inzet van technologische middelen in de strijd tegen cyberpesten bestudeerd. Binnen dit project wordt een serious game tegen cyberpesten ontwikkeld op een “evidence-based” manier en dit in nauwe samenspraak met belangrijke stakeholders (bv. leerlingen, leerkrachten, …). Het uiteindelijke doel dat beoogd wordt met deze serious game is om omstaanders van cyberpesten te leren hoe ze met deze digitale vorm van pesten kunnen omgaan door hen kennis bij te brengen, hun eigen-effectiviteit te verhogen, hun attitudes te veranderen enz.

Automatische monitoring van cyberpesten

ICT-applicaties kunnen bovendien ingezet worden voor de opsporing van de meest ernstige gevallen van cyberpesten op sociale netwerksites aan de hand van “machine-learning”-technieken. Dit is een verzameling van technieken waarmee computers in staat worden gesteld om data te interpreteren. Zulke systemen bieden de mogelijkheid om grote hoeveelheden van informatie automatisch op te sporen, te verzamelen en analyseren door middel van tekst- en beeldanalyse. Zo wordt “machine-learning” bijvoorbeeld gebruikt om verdachte patronen bij het gebruik van kredietkaarten te identificeren, of om risico’s in te schatten op basis van onvolledige data. Op die manier zou het tevens mogelijk kunnen zijn om cyberpesten automatisch te herkennen.

In het kader van het IWT-SBO project ‘AMiCA’ wordt deze technologische toepassing op punt gesteld om zo de detectie en opvolging van cyberpesten mogelijk te maken. Wanneer acute situaties van cyberpesten ontdekt worden,  kunnen waarschuwingen verstuurd worden naar de moderatoren van de sociale netwerksites. Binnen dit project wordt naast de technologische haalbaarheid, ook nagegaan wat attitudes zijn van belangrijke stakeholders omtrent deze monitoring. Verder worden prioriteiten opgesteld en wordt bepaald welke de meest effectieve opvolging voor zowel dader als slachtoffer van cyberpesten inhoudt.

Op die manier kan de schadelijke inhoud sneller en, zo mogelijk, preventief verwijderd worden. Bovendien kan deze toepassing ervoor zorgen dat cyberpesten tijdig ontdekt en aangepakt kan worden.

Lees meer over

Inhoud

This should be replaced by the table of contents

Gerelateerd

Onderzoeksproject
januari 2014 - december 2018
troll make internet mad
Artikel
2017