Aan de slag met de GDPR in jouw klas

Nieuws

Aan de slag met de GDPR in jouw klas

Tegen 25 mei 2018, moet iedere organisatie de spelregels van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) naleven. Deze nieuwe Europese privacywet vervangt onze oude privacywet uit 1992.

De AVG, beter gekend als de GDPR, verplicht eenieder transparanter te zijn over persoonsgegevens: welke ze verzamelen, hoe ze verwerkt worden, wie ze verwerkt, hoe ze opgeslagen en beveiligd worden. Kortom, onze persoonsgegevens zullen beter dan ooit beschermd worden tegen ongewenste verwerkingen.

Om jongeren hierover te informeren, slaan Mediawijs en de Privacycommissie de handen in elkaar. Het resultaat is een educatief lespakket: De nieuwe privacywet van A tot Z op maat van leerkrachten, voor leerlingen uit de 1e, 2e en 3e graad middelbaar.

Jongeren en privacy

Onze privacy wordt al 25 jaar op een gelijkaardige manier beschermd en de oude regels blijven gelden. Op het eerste zicht verandert de komst van de GDPR dus niet veel. Maar, het zit hem in de details en add-ons.

Zo legt de GDPR extra regels op voor sociale media en apps en worden gebruikersrechten uitgebreid. Daarnaast, ligt er een sterkere focus op helderheid en eenvoud, zowel in aanpak als taalgebruik van organisaties. Al wie data gebruikt, verwerkt en/of opslaat, heeft dus werk voor de boeg om op 'voldoende wijze' compliant te zijn tegen 25 mei.

Hoewel de GDPR voor iedereen verplicht is, focust ons pakket specifiek op leerkrachten en jongeren. Mediawijs en De Privacycommissie willen jongeren immers vroegtijdig laten kennismaken met privacyrechten en verplichtingen. Zodoende kunnen zij van jongs af een mediawijze attitude creëren, ten opzichte van hun eigen persoonsgegevens en die van anderen.

Bescherming op maat

Jongeren moeten immers beschermd worden tegen zichzelf en anderen. De GDPR plakt daar een leeftijd op van minimum 13 jaar en maximum 16 jaar. Tot dan, moet er iemand voor hen tekenen (ouder, begeleider, voogd, ...) letterlijk en figuurlijk. Welke leeftijd het in België wordt, is nog niet bekend. #spannend

In tussentijd, zet ons pakket in op het informeren en sensibiliseren van jongeren vanaf 12 jaar.  De leerkracht speelt hierin een cruciale rol. Zij zijn immers vaak een eerste aanspreekpunt in geval van problemen. Ons pakket ondersteunt hen in het voorkomen of vervullen van die rol.

Aan de slag met de GDPR

Ons lespakket bestaat uit: 

Alle elementen kunnen los van elkaar ingezet worden bij een toelichting of samen aan bod komen in een GDPR-themales.

 • De lesfiche biedt de leerkracht ondersteuning in het geven van een themales. Het biedt methodieken, oefeningen, voorbeelden, of stellingen aan en geeft structuur. In de bijlagen, vindt de leerkracht alle nodige informatie om zichzelf in te werken en de leerlingen van correcte antwoorden te voorzien.
   
 • Het vriendenboekje helpt leerkrachten uit de eerste of tweede graad secundair een klasdiscussie voeren. Zo staat achteraan het vriendenboekje, in de (fictieve) privacyverklaring dat de leerkracht de persoonsgegevens van diegenen die het boekje invullen mag verwerken.
  Kortom, puur ter illustratie en strikt als denkoefening, kan de leerkracht o.b.v. de leerlingen hun antwoorden, op een veilige, constructieve en educatief verantwoorde wijze aanbrengen 'hoe persoonsgegevens verwerkt worden' na het geven van toestemming, volgens de regels in een privacyverklaring. Gewapend met deze kennis, kunnen jongeren (vanaf 13 jaar) voor zichzelf uitmaken of dit al dan niet wenselijk is. Want, gegevensverwerkingen kunnen ook leuke dingen opleveren! En, soms wil je daar graag voor betalen met je persoonlijke info.
   
 • Het extra visuele materiaal wordt aangeboden als extraatje voor de leerkracht, om de leerkracht z'n voorbeelden van persoonsgegevensverwerkingen te illustreren.
   
 • De poster is een visuele weergave van de theorie die in de educatieve video aan bod komt. Perfect voor op de muur of in de computerklas!

Opgelet: Het lespakket focust op jongeren en is een vereenvoudiging van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Omdat niet alle aspecten van de AVG relevant zijn voor jongeren, maakten we een selectie van de belangrijkste bepalingen voor hen. Maar informatie over de andere bepalingen, vind je hier.