Partneroproep deelproject ‘No Hate AlterNarratief - Brug naar Welzijn’

Nieuws

Partneroproep deelproject ‘No Hate AlterNarratief - Brug naar Welzijn’

Voor het deelproject 'No Hate AlterNarratief - Brug naar Welzijn' is Mediawijs op zoek naar een partner die werkt aan de bewustmaking en de kennisverhoging van eerstelijns- of welzijnswerkers over haatspraak - en herstelgericht reageren op online haat en desinformatie.

Het deelproject 'No Hate AlterNarratief - Brug naar Welzijn' werkt verder op de ervaringen en realisaties van het project 'No Hate AlterNarratief', dat in januari 2017 van start ging met Mediawijs, Tumult vzw, Mediaraven vzw en ORBIT vzw als partners. Dit project wil jongeren in Vlaanderen en Brussel activeren om online racistische en gewelddadig extremistische haatspraak aan te pakken.

Brug naar Welzijn

In het deelproject worden minstens volgende onderdelen concreet gerealiseerd:

  • er wordt specifiek gewerkt aan de bewustmaking en de kennisverhoging van eerstelijns- of welzijnswerkers (o.a. door uitwisseling van methodieken en gerichte vorming) met focus op herstelgericht reageren op online haatspraak en desinformatie;
  • er is aandacht voor vindplaatsgericht werken naar jongeren toe en vroegtijdige toeleiding van jongeren naar hulpverlening;
  • concrete handvatten worden aangereikt om als jongere, hulpverlener, … te reageren op online haatspraak;
  • gerichte en lokale partnerships met het brede welzijnsveld worden opgezet en uitgebouwd;
  • de ervaringen uit dit deelproject worden gedeeld binnen het No Hate Speech Platform Vlaanderen en de No Hate Speech Movement van de Raad van Europa.

Het totaalbudget voor dit project bedraagt 15 000 euro. We zoeken één partner om het deelproject uit te voeren.

Meer info over de partneroproep kan je hier terugvinden. Een project indien kan tot 13 juni 2017 om 12.00 uur via dit formulier.