cyberpesten
Tool

Mediawegwijzer: Neen tegen cyberpesten

Wist je dat 1 op 10 jongeren recent slachtoffer werd van cyberpesten? Bovendien vindt cyberpesten vaak haar oorsprong in de school. Het is daarom belangrijk om als school daadkrachtig en efficiënt te reageren.

Deze Mediawegwijzer geeft inzicht in de problematiek van cyberpesten en presenteert een aantal maatregelen die je kan inzetten op school.

Je kan de Mediawegwijzer hier downloaden en afdrukken.

Doelsector

Doelstellingen

Thema: onderwerp

Thema: media