Tool

Mediawegwijzer: Het Privacy ABC

Een bericht of foto delen op sociale media, een klantenkaart in een winkel, een online formulier invullen of deelnemen aan een wedstrijd, gebeurt dagdagelijks door iedereen! Je laat zo heel wat ‘sporen’ of persoonsgegevens na: je naam, je adres, je telefoonnummer … Veel mensen liggen daar niet wakker van.

Toch is het belangrijk om stil te staan bij je privacy en de privacy van anderen. Want soms is het goed om wat kritisch of wantrouwig te zijn. Maar dat kan pas wanneer je je rechten en plichten kent. Daarom is het belangrijk om ook in de klas te werken aan het privacybewustzijn van leerlingen door hen de principes van de nieuwe Europese privacywet, de GDPR (General Data Protection Regulation), of in het Nederlands de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), te onderwijzen. Deze Mediawegwijzer dient als leidraad en geeft uitleg over de AVG privacywet met handvatten en stappenplannen. 

Dit magazine kwam tot stand in samenwerking met de Gegevensbeschermingsautoriteit (vroeger: de Privacycommissie).

Bestellen? 

Bijlagen