Fake news
Tool

Educatief pakket: Fake News

Jongeren komen via verschillende kanalen in contact met het nieuws. Maar hoe stimuleer je hen om kritisch naar het nieuws te kijken?  Er worden vaak foutieve nieuwsberichten geschreven en gedeeld. Bovendien kan nu iedereen nieuwsberichten maken en publiceren. Het is voor iedereen noodzakelijk om kritisch naar de bron en boodschap van nieuws te kijken om zo een eigen mening te kunnen vormen. Maar hoe dat je dat nu? En hoe kan je achterhalen of nieuws echt is of niet? 

Mediawijs heeft in samenwerking met Stampmedia en de Vlaamse Nieuwsmedia in kader van Nieuws in de klas een educatief pakket ontwikkeld over 'Fake News'. In het pakket ontdek je de verschillende vormen van Fake News en een checklist om foutieve en misleidende nieuwsberichten te herkennen. Aan de hand van verschillende methodieken leren jongeren kritisch na te denken over nieuws, een eigen mening te vormen, maken ze zelf nieuwsberichten en beoordelen ze of nieuwsberichten en foto’s echt zijn of niet.

De opdrachten sluiten aan bij volgende vakoverschrijdende eindtermen:

  • De leerlingen gaan alert om met media;   
  • De leerlingen participeren doordacht via de media aan de publieke ruimte;   
  • De leerlingen illustreren de rol van de media en organisaties in het functioneren van ons democratisch bestel.

Leerdoelen

  • De leerling kan de verschillende vormen van ‘fake news’ herkennen.
  • De leerling kan de verschillende vormen van ‘fake news’ toepassen.
  • De leerlingen kan aan de hand van de checklist ‘fake news’ herkennen.
  • De leerling kan aan de hand van voorbeelden uitleggen wat ‘fake news’ is.
  • De leerling kan aantonen waarom ‘fake news’ nu zo actueel is.
  • De leerling kan een mening formuleren over ‘fake news’.
  • De leerling kan beelden bij een nieuwsbericht analyseren.

Bijlagen