Tool
1 december 2014

Media production bible - Sjarabang & Thomas More

SJARABANGTV is een project van Thomas More en SJARABANG vzw. SjarabangTV is een online tv-kanaal en leertraject voor mensen met beperkingen dat webisodes uitzendt. Sjarabang TV vertrekt van de 'fanatasie' van mensen met functiebeperkingen. Deze fanatasie is de basis van de webisodes die vertellen over 'het leven zoals het is' betreffende de dagelijkse artistieke en culturele praktijk bij Sjarabang. De webisodes worden opgehangen aan de voorbereiding van de nieuwe voorstelling van Sjarabang: 'Het spel zit op de wagen'. Het iniiatief werd ondersteund door Mediawijs.

In het project komen de vier componenten van het mediawijsheidsmodel aan bod:

1. Techniek: technische productieproces, camera, geluid, montage,...
2. Creativiteit: content, storytelling, mediacontent
3. Analyse: mediaformat, prodcution bible, inzicht in wat er in het medialandschap gebeurt,...
4. Reflectie: distributie, impact, verspreiden via sociale media, bewustwording van eigen mediagedrag en hoe dit anderen beïnvloedt,...

Daarnaast wordt er ook een productiebijbel ontwikkeld die achteraf relevant kan zijn voor allerhande organisaties die voor deze doelgroep projecten ontwikkelen.

Bijlagen

Production Bible (7.06 MB)

Werken mee aan dit initiatief