represent
Tool
22 maart 2017

rePresent: 8 concrete tips voor journalisten

StampMedia voerde in opdracht van Mediawijs een onderzoek naar de eventuele kloof tussen stedelijke jongeren met een migratieachtergrond en de nieuwsmedia. Het onderzoek bestond uit een kwantitatieve bevraging, een focusgesprek over media en mediagebruik en een dialooggesprek met professionele journalisten.

Uit de gesprekken die we voerden, bleek dat er wel degelijk een kloof is. Jongeren met een migratieachtergrond vinden dat ze nauwelijks een stem krijgen in de nieuwsmedia. Als ze aan bod komen, is dat volgens hen vaak in een negatieve context. Vanuit hun ervaringen in de dialooggesprekken reiken jongeren en journalisten samen een aantal oplossingen aan om de representatie van de jongeren in de media te verbeteren.

In dit onderzoek hebben we ruim de tijd genomen om zowel te luisteren naar journalisten als naar jongeren. Op basis van dialoog tussen beide groepen verkregen we inzicht in het nieuwsgebruik van jongeren met een migratieachtergrond, een belangrijke maar moeilijk te bereiken en weinig bestudeerde doelgroep. Bovendien liet het toe tot wederzijds begrip te komen en formuleerden jongeren 8 concrete tips voor journalisten. Deze tips werden uitgewerkt in leuke video's die je hieronder kan bekijken en gebruiken op de redactie om journalisten te sensibiliseren. 

Veel kijkplezier!

Links

Werken mee aan dit initiatief