Tool

Radio maken in de klas

Wil je graag radio maken in je klas? Het REC Radiocentrum biedt gratis een volledig lespakket aan dat je kan gebruiken om leerlingen te laten kennismaken met radio. Afhankelijk van de graad van het onderwijs bieden ze drie verschillende mogelijkheden aan.

Lespakket voor lager onderwijs

Ga met je leerlingen lerend aan de slag met radio. Eén lesdag lang ontdek je de wonderen van radio.

Het lespakket bestaat uit:

  • Een lesbundel voor leerkrachten met lesverloop en leerdoelen.
  • Foto’s, filmpjes en audiofragmenten die dienen als illustratiemateriaal.
  • De werkbladen: dit zijn de documenten die aan de leerlingen gegeven worden bij aanvang van een les. Het is aan hen om deze aan te vullen.

 Radio maken voor eerste graad secundair onderwijs: I@School

I@School is een multimediaproject waarbij leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs een aantal weken met tablets en nieuwe media aan de slag gaan. I@School is een gezamenlijk initiatief van Mediaraven vzw en REC Radiocentrum, met steun van de Vlaamse overheid.

Dit project heeft als doel mediawijsheid bij 12- tot 14-jarigen te bevorderen.

Binnen I@School worden verscheidene workshops in de klas georganiseerd rond media. Hierin leren jongeren op een mediawijze manier inhoud te produceren en te verspreiden. Eén van deze workshops draait specifiek rond radio maken.

Alle info over dit project vind je op de website van Mediaraven.

Radio maken voor de tweede & derde graad secundair onderwijs (PAV): Shoutbox

Maak kennis met de REC Shoutbox, een lespakket bedoeld voor leerlingen van de tweede en derde graad beroepsonderwijs (vak PAV). Mits enige aanpassingen door de leerkrachten, kan het pakket ook in ASO of TSO gebruikt worden. Dit pakket wil jongeren actief laten kennismaken met radio. Fysica van geluid, de bouw van het oor, de geschiedenis van radio, en zelf radio maken in de klas, het zit er allemaal in vervat.

De Shoutbox bevat:

Een PDF-bestand met het lesmateriaal. Hierin vind je zowel algemene info terug, als opdrachten of vragen bij de verschillende hoofdstukken.
Een DVD die geluids- en beeldfragmenten bevat, waarnaar verwezen wordt in het bijhorende PDF-bestand.

In dit pakket vind je heel wat informatie terug over radio in al zijn facetten. Het PDF-bestand dat we hierbij meegeven, is er één gericht tot leerkrachten. Naast een heleboel informatie, geven we ook opdrachten en experimenten voor de leerlingen mee.

Meer info? 

Interesse in één van de lespakketten? Op de website van REC Radiocentrum kan je het lesmateriaal doorbladeren en aanvragen.

Werken mee aan dit initiatief