Tool

Publicatie Digitale Leesclub

vzw Link in de Kabel en de Bib Leuven brachten literatuur en de digitale leefwereld van jongeren samen in het project 'Digitale Leesclub'. E-readers en digitale tools lieten jongeren verhalen en leesplezier (her)ontdekken. Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij het Vlaams Fonds voor de Letteren. De aanpak, tips en ervaringen van de Digitale Leesclub zijn  gebundeld in een online publicatie die voor iedereen gratis te raadplegen is.

Links

Bijlagen

Werken mee aan dit initiatief