Tool

Conn3ct: online lespakket STATUS

In deze module leren de leerlingen de link leggen tussen hoe vroeger status werd ontleend aan boeken en hun associatie met rijkdom en kennis, en hoe vandaag sociale media en smartphones statussymbolen zijn. Met een speelse status-test maken we de leerlingen bewust van hun eigen statusgevoeligheid online.

Je kan het lespakket hier downloaden: http://conn3ct.media/educatie/status-schone-schijn

Werken mee aan dit initiatief