Praktijk
1 april 2016 - 31 januari 2017

rePresent: dialoogtraject tussen jongeren en mediamakers

Jongeren met een migratieachtergrond hebben ook iets te zeggen over milieuvervuiling of over fietspaden. Toch komen ze vooral in een negatieve context aan bod in de media. Ze worden enkel aan het woord gelaten over hun etnische achtergrond of geloof, maar hebben ook iets te zeggen over andere thema’s.

Dialoog tussen jongeren en journalisten

Met rePresent wilde het kenniscentrum Mediawijs de media bewuster laten omgaan met jongeren met een migratieachtergrond. Uit gesprekken met veldwerkers bleek dat jongeren, en in het bijzonder stedelijke jongeren met een migratieachtergrond, een grote afstand voelen tussen henzelf en de (Vlaamse) nieuwsmedia. Er zouden misverstanden bestaan over de beweegredenen van de media enerzijds, en de manier waarop jongeren denken anderzijds.

Hoe denken jongeren over de nieuwsberichtgeving in Vlaanderen? Wat vinden ze van de beeldvorming over hen in het nieuws? Welke thema’s interesseren hen en welke helemaal niet? Hoe kijken professionele mediamakers naar jongeren? Hoe komen zij tot de beeldvorming over jongeren in het nieuws? Hoe reageren journalisten op de meningen en ervaringen van jongeren?

rePresent bracht 208 jongeren in direct contact met 12 journalisten, een intensief dialoogtraject. 

Het doel van deze dialoog was om:

  • Samen te achterhalen wat deze jongeren denken over hoe zijzelf en hun omgeving voorgesteld worden in de media.
  • Samen te achterhalen hoe mediamakers tot deze beeldvorming komen.
  • Samen handvatten te formuleren voor een zo goed mogelijke representatie en een zo correct mogelijke berichtgeving.
  • Input te geven voor een vorming en adviezen voor andere en toekomstige mediamakers.

Naar concrete tips

Op een constructieve manier kwamen jongeren en journalisten tot een beter begrip en samen formuleerden ze een aantal tips voor nieuwsmakers. Deze zijn samengevat in 8 krachtige video's.

Daarnaast is er een rapport dat alle informatie uit de gesprekken en het bijhorend onderzoek. 

Werken mee aan dit initiatief