Foto: Daiga Ellaby
Praktijk

Media-ouder worden

Het project ‘Media-ouder worden’ van de Bibliotheek van Geraardsbergen wil kansarme ouders digitaal vaardig en mediawijs maken. Als welzijnspartners, bibliotheken en eventueel zelfs ondernemingen samenwerken, kunnen ouders uit informatiearme gezinnen rekenen op brede ondersteuning in hun mediaopvoeding. Door doordacht deelnemers te selecteren en te voorzien van laptops, bereik je precies die ouders die met weinig achtergrond starten. Dat stimuleert de doelgroep om opgedane kennis thuis om te zetten in hun opvoedingspraktijk.


De activiteit combineert vorming met uitwisseling en reflectie in twee vaste onderdelen en twee delen waarin de deelnemers zelf het traject mee bepalen:

Deel 1: Een langere vormingsreeks over digitale basisvaardigheden in samenwerking met een educatieve partner. Met hun basiskennis gaan ouders creatief en kritisch aan de slag in deel 2.

Deel 2: Een kortere vormingsreeks over mediaopvoeding in samenwerking met een educatieve partner. Deze reeks gaat dieper in op thema’s waarvoor de deelnemers zelf kiezen en zou ze een goede basis moeten geven om samen met hun kinderen kritisch en creatief om te gaan met de computer die ze net in huis haalden en met media in het dagelijks leven.

In dit tweede deel stimuleer je de deelnemers om tot een product te komen. Met digitale verhalen, fotoreportages, een poster of op een andere creatieve manier werk je samen met de deelnemers aan een soort conclusie van het project. Na het hele traject krijgen de deelnemers hun laptop voor een prikje mee naar huis.
 

Praktische omkadering

Vooraf

 • Promotiemateriaal: filmpje, foto’s, Facebook, flyers, website, mensen aanspreken, contact via welzijnspartners.
 • In het project van de bibliotheek van Geraardsbergen regelde de bib laptops (Chromebooks) voor de deelnemers. Als die de twee lessenreeksen volgden, mochten ze de laptops aan het einde van het project mee naar huis nemen voor een vriendenprijsje.

Ter plaatse

 • Kies voor een ruimte met een wifiverbinding die krachtig genoeg is.
 • Zet genoeg tafels en stoelen klaar.
 • Zorg voor een beamer, een scherm en eventueel een geluidinstallatie.
 • Regel laptops, tablets of smartphones of vraag de deelnemers om die zelf mee te brengen.
 • Zet een tafel klaar met relevante boeken uit de bibliotheek. In bijlage en bij de links vind je een lijst die kan inspireren.
   

Tijdsbesteding

Voorbereiding en opvolging

Opmerking vooraf: bij het proeftraject in Geraardsbergen was er meer tijd nodig dan oorspronkelijk gepland om tussentijds het traject aan te passen aan de verwachtingen van de deelnemers.

 • Gesprekken met mogelijke partners
  • Vormingspartners voor basiskennis
   • Kijk uit naar partners zoals Centra voor Basiseducatie en Vormingplus voor de lessen over de digitale basisvaardigheden.
     
  • Vormingspartners voor mediaopvoeding
   • Kijk uit naar partners zoals LINC, Child Focus, Gezinsbond voor het luik rond mediaopvoeding. Je vindt ze via mediawijs.be/organisaties.
   • De bibliotheek van Geraardsbergen nam dit luik zelf op. Ze maakten uitgebreid gebruik van MediaNest, de website over mediaopvoeding (www.medianest.be).
    Meer informatie over de inhoud van hun workshops vind je in de bijlagen.
     
  • Partners die kunnen zorgen voor materiaal (laptops), zoals Oxfam of de Kringloopwinkel
    

Promotie (materiaal aanmaken en verspreiden)

 • Inhouden opvolgen die aan bod komen in de lessenreeksen en zorgen dat de vormingspartners op elkaar ingespeeld zijn.
 • Eigen evaluaties achteraf verwerken en doorsturen naar de vormingsorganisatie.


Medewerkers
De inzet van de medewerkers hangt sterk af van welke plaats het traject krijgt in de bibliotheek. We werken met twee scenario’s. Altijd draagt een bibliotheekmedewerker als coördinator de eindverantwoordelijkheid.

Scenario 1
De bibliotheek doet voor de hele vorming een beroep op externe partners.

 • Externe lesgevers
 • Interne collega’s die logistiek ondersteunen
 • De eindverantwoordelijke bibmedewerker die er altijd bij is, voor, tijdens en na de workshops

Nemen twee verschillende vormingspartners de twee lesdelen op? Dan zijn dit de taken voor de eindverantwoordelijke bibmedewerker:

 • Zorgen dat de deelnemers één aanspreekpunt hebben en al hun vragen en verwachtingen goed doorbriefen aan de verschillende partners
 • De leszalen voorbereiden
 • Eventuele catering verzorgen

Scenario 2

De bibliotheek neemt zelf (een deel van) de vormingsreeks op zich.Een bibmedewerker die de lessen voorbereidt, begeleidt, evalueert en planmatig opzet.

 • Interne medewerkers die mee de praktisch-logistieke kant ondersteunen:
  • Leszalen klaarzetten
  • Catering verzorgen

Deelnemers

Profiel
Deze activiteit is gericht op ouders en eventueel ook grootouders met vragen over mediaopvoeding en de digitale leefwereld van hun kinderen of kleinkinderen.

Selecteer ouders die thuis wel toegang hebben tot het internet, maar geen toestel om daar gebruik van te maken.

Aantal deelnemers:
Minstens 3
Hoogstens 10 om de workshops interactief en toegepast te houden.


 

Het stappenplan van de bib van Geraardsbergen

Stap 1: Werkgroepje samenstellen

 • Roep je collega’s intern samen voor een eerste brainstorm over hoe je dit project zelf kunt opnemen.
 • Denk aan volgende elementen:
  • Enthousiaste collega’s
  • Mogelijke partners
  • Mogelijke doelgroep
  • Aansluiting bij huidige werking, misschien liggen er daar al opportuniteiten.
 • Organiseer een startbijeenkomst met beleidsmakers.
 • Denk aan:
  • Financiën
  • Planning
  • Taakverdeling

Stap 2: Contacten leggen met partners

 • Mogelijke partners:
  • Vormingspartners: LINC, Gezinsbond, Vormingplus, Centrum voor Basiseducatie
  • Doelgroeppartners: scholen (zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, directeur, ouderraad), welzijnspartners (CAW, Leerpunt, Centrum voor Basiseducatie, Huis van het Kind, OCMW, opvoedingswinkel) en buurtwerkingen

Stap 3: De activiteit praktisch voorbereiden

Deel 1 (ongeveer 10 sessies)

 • Deel vorming
 • Deel groepsgesprek

 
Deel 2 (ongeveer 5 sessies)

 • Vorming, op basis van de voorstellen en thema’s die uit de eerste reeks sessies komen
 • Discussie aan de hand van stellingen
 • Creatief werken met media om samen tot output te komen

Dat kan zijn:

 • Een poster (Canva)
 • Een digitaal verhaal (Movie Maker – iMovie)
 • Een fotoreportage (Pic Collage)
 • Een presentatie (Google Presentaties)

Stap 4: Promotie voeren
Omdat dit project zich richt op kwetsbare, vaak moeilijk te bereiken doelgroepen, is mond-tot-mondreclame via vertrouwenspersonen het belangrijkste. Kies je welzijnspartners goed en laat je project logisch aanhaken op hun werking.
 
Extra:

 • Flyers
 • Posters
 • Persoonlijke mailings of gesprekken: ga eens langs bij de welzijnspartners en spreek de doelgroep zelf aan. Hou ze daarna op de hoogte met een persoonlijk mailtje.

 
Stap 5: De activiteiten zelf

 • Tafels en stoelen klaarzetten
 • Projectmateriaal klaarzetten en uittesten
 • Deelnemers en lesgever ontvangen
 • Lesverloop
  • Deel 1: wat formelere lessetting
  • Deel 2: ruimte en tijd maken voor discussie en om creatief aan de slag te gaan
 • Feedback vragen van de lesgever na de activiteit


 

Aandachtspunten

 • Communiceer duidelijk en direct om je doelpubliek te bereiken. Daarmee staat of valt alles. Elke tussenpersoon of professional is een drempel en vergroot het risico dat je mensen afschrikt of dat je verkeerde verwachtingen creëert over je aanbod. Anderzijds zijn vertrouwenspersonen wel cruciaal om je doelgroep te bereiken.
 • Vermijd overaanbod. Check het aanbod van andere partners en plan niet te veel sessies.
 • Zoek vrijwilligers of werk samen met collega’s van andere bibliotheken en met cultuurmedewerkers om je activiteiten te verduurzamen en je knowhow te verbreden.
 • Probeer collega’s actief te betrekken bij het verloop van de sessies. Inhoudelijk, bij de omkadering, voor ondersteuning.
 • Vermeld duidelijk de structuur van de activiteit in de promotie en in het begin van de activiteit.
 • Maak de link met je bibliotheek altijd duidelijk. Bijvoorbeeld door een pakketje relevante bibliotheekboeken tentoon te stellen bij je activiteit.
 • Kies het juiste tijdstip. Plan eventueel verschillende sessies op verschillende uren en dagen, voor senioren eventueel overdag, om uit te zoeken wat het beste moment is.
 • Wees voorbereid op taalbarrières en op digibeten.Succesfactoren

 • Zoek steun van collega’s en beleid. Je gaat een hoop tijd en energie investeren. Het is leuk als je dat kunt verduurzamen door je kennis en je ervaring te delen waardoor dit project tot een goede einde kwam.
 • Werk goed samen met de (welzijns)partners en geef je partners de kans om zichzelf ook te profileren.
 • Combineer theoretische vorming met groepsgesprekken tussendoor. Dat verlaagt de drempel voor je doelgroep om vragen te stellen. Zo kun je in deel twee van de reeks aan de slag met vragen die van je publiek zelf komen.
 • Maak gebruik van bestaand aanbod, zoals de website Medianest (www.medianest.be).

Links

Bijlagen

Werken mee aan dit initiatief