Artikel

Partneroproep 2017: Campagne ‘De Mediamissie’

Campagne 'Mediamissie'

Mediawijs lanceert in het najaar van 2017 een campagne met als werktitel ‘De Mediamissie’. Met deze campagne wil Mediawijs de mediawijsheid in Vlaanderen verhogen. De centrale doelgroep van de campagne is kinderen van 10-12 jaar. Maar we activeren ook ouders, leerkrachten en vrije tijdsgroepen om de kinderen te ondersteunen bij hun mediawijze ontwikkeling.

Mediawijs is op zoek naar een inhoudelijke partner voor de uitwerking van de campagne, met als belangrijkste onderdeel de opdrachten voor het online opdrachtenspel en de werkvormen voor de begeleiders (leerkrachten, ouders, vrijetijdsbegeleiders), en daarnaast de manier om die begeleiders en de omgeving van de kinderen te activeren.

Het doel van de campagne is de mediawijsheid te verhogen. Mediawijs volgt de definitie die de Vlaamse regering in haar conceptnota hanteert: Het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes waarmee burgers zich bewust en kritisch kunnen bewegen in een complexe, veranderende en gemediatiseerde wereld. Het is het vermogen tot een actief en creatief mediagebruik dat gericht is op maatschappelijke participatie.

De kern van de Mediamissie campagne wordt gevormd door een online opdrachtenspel gekoppeld aan een videoserie (een 5-tal episodes van een web- of televisieserie) van Ketnet. Dit opdrachtenspel is onder andere geïnspireerd door MediaMasters een initiatief van Mediawijzer.net, de Nederlandse tegenhanger van Mediawijs. In het najaar van 2016 organiseerde Mediawijs een pilootproject waarbij 34 Vlaamse klassen deelnamen aan de Nederlandse MediaMasters van Mediawijzer.net. Op basis van de evaluatie van dit pilootproject en door de interesse bij Vlaamse partners, waaronder Ketnet, besliste de stuurgroep van Mediawijs om een Vlaamse variant op MediaMasters te ontwikkelen.

De campagne vindt plaats in het najaar van 2017, ten vroegste in de tweede helft van september 2017 ten laatste in december 2017.

Op zoek naar een inhoudelijke partner

Mediawijs is op zoek naar een inhoudelijke partner voor de uitwerking van de campagne, met als belangrijkste onderdeel de opdrachten voor het online opdrachtenspel en de werkvormen voor de begeleiders (leerkrachten, ouders, vrijetijdsbegeleiders), en daarnaast de manier om die begeleiders en de omgeving van de kinderen te activeren.

Het opdrachtenspel vertrekt van het kind zelf en geeft hem of haar de mogelijkheid om in verschillende omgevingen uitdagingen aan te gaan:

  • individueel,
  • met het gezin,
  • in de klas en
  • in de vrijetijdsgroep

In het project worden minstens volgende onderdelen concreet gerealiseerd:

  • Uitgewerkte en uitgeteste opdrachten op maat van kinderen van 10-12 jaar. Deze opdrachten kunnen de kinderen zelfstandig, tussen leeftijdsgenoten onderling of in een thuis- of school- of vrije tijdscontext in een online opdrachtenspel spelen.
  • Uitgewerkte en uitgeteste werkvormen voor de begeleiders van de kinderen die deelnemen aan het spel: ouders en leerkrachten en begeleiders uit de vrije tijd.
  • Uitgewerkte ideeën om de begeleiders en omgeving van de kinderen te activeren en over de campagne te communiceren.
  • Samenwerking met Mediawijs, relevante inhoudelijke expertpartners voor de uitwerking van de werkvormen, de technische partner voor de online omgeving, Ketnet en de betrokken videoproductie, relevante partners voor de communicatie over de campagne.

Deadline

Tot en met 17 maart 2017 om 11.00 uur kan elke rechtspersoon of overheidsinstantie een partnervoorstel indienen via het formulier hieronder.

Projectoproep 2017

Voor meer info over de projectoproep: lees meer in de partneroproep in de bijlage hieronder.

Vragen?

Neem contact op met Elke Boudry: elke.boudryATimec.be of bel 0486 25 86 20

Bijlagen

Links