Universiteit Antwerpen - Faculteit Sociale Wetenschappen - Departement Communicatiewetenschappen
Sint-Jacobstraat 2
2000 Antwerpen
België

UA - MIOS

De onderzoeksgroep MIOS bestudeert het gebruik van digitale media door individuen voor interpersoonlijke communicatie en in hun interacties met organisaties. Het onderzoek wordt bij jongeren en bij volwassenen uitgevoerd. Centrale onderzoeksthema's van MIOS zijn: cyberpesten en andere vormen van online agressie, online vrijgeven van persoonlijke informatie en privacy, digitale vormen van reclame. Naast onderzoek werkt MIOS mee aan het ontwikkelen van communicatietools en andere instrumenten om individuen te informeren en te sensibiliseren. 

Tags

Apps
Computer
Games
Internet
Smartphone
Sociale media
Tablets
TV
(Serious) gaming
Beeldvorming
Digitale voetafdruk
E-commerce
E-health
E-inclusie
Grooming
Hulpverlening
Identiteit
Internet of things
Maatschappelijke- en burgerparticipatie
Opvoeding
Pesten
Privacy
Reclame
Relaties
Respect (vb. Netiquette)
Sexting
Veiligheid
Vrije tijd
Werk

Organisatiesector

Onderzoek

Doelgroep

Kinderen (0-6 jaar)
Kinderen (7-12 jaar)
Jongeren (13-18 jaar)
Volwassenen (19-65 jaar)
Senioren (+65 jaar)
Professionelen

Doelsector

(Sociaal-)cultureel
Bedrijf
Bibliotheek
Jeugd
Onderwijs
Onderzoek
Overheid
Welzijn

Doelstellingen

Onderzoek