Digitaal.Talent@Gent

Digitaal.Talent@Gent is de e-inclusiewerking van Stad Gent, OCMW Gent en Digipolis. Onze opdracht is om digitale inclusie te bevorderen en zo iedereen gelijke kansen te geven in de digitale wereld.  De werking coördineert en organiseert verschillende mediawijsheid en digitale inclusie projecten binnen Gent.

Website www.digitaaltalent.be

Video's 10 jaar Digitaal.Talent@Gent

Programmarapport Digitaal.Talent@Gent

Deze (locatie van een) organisatie is/bevat een openbare computerruimte.

Tags

Apps
Computer
Internet
Smartphone
Sociale media
Software
Tablets
Coderen
E-banking
E-commerce
E-government
E-inclusie
Maatschappelijke- en burgerparticipatie
Medialab
Opvoeding
Privacy
Respect (vb. Netiquette)
Solliciteren
Vrije tijd
Werk

Organisatiesector

Overheid

Doelgroep

Kinderen (0-6 jaar)
Kinderen (7-12 jaar)
Jongeren (13-18 jaar)
Volwassenen (19-65 jaar)
Senioren (+65 jaar)
Mensen met een beperking
Mensen in (kans)armoede
Etnisch-culturele minderheden
Werkzoekenden
Laaggeletterden
Professionelen

Doelsector

(Sociaal-)cultureel
Bibliotheek
Jeugd
Onderzoek
Overheid
Welzijn

Doelstellingen

Media toegang
Produceren
Media(wijsheids) beleid
Pedagogische vaardigheden