Opinie

Sociale media vanaf 16 jaar? Vind ik niet leuk.

Kristof D'hanens - Mediaraven vzw

De Europese Unie werkt al een tijdje aan een privacy policy die haar burgers beter moet beschermen op het internet.Daarin staat onder andere het recht om vergeten te worden. In het voorstel dat nu op tafel ligt werd op het laatste nippertje ook een clausule opgenomen dat aan sociale media zou verbieden om gegevens van gebruikers jonger dan 16 bij te houden. Strak plan. En een pluim voor de Europese Unie.

Vreemder wordt het wanneer je in één adem ook leest dat al wie jonger is dan 16 jaar, niet meer op sociale media zou mogen van de Europese Unie zonder toestemming van hun ouders. Bij Mediaraven vinden we dat een rare kronkel.  

Afgesloten van de vriendenkring

De dames en heren van de Europese Unie gaan met deze maatregel voorbij aan het gegeven dat sociale media als WhatsApp, Facebook, Instagram en co in de eerste plaats dagelijkse communicatiekanalen zijn tussen jongeren onderling. Tieners bellen zelden naar elkaar. E-mail is iets voor oude mensen. En ook sms is al een aantal jaren op zijn retour.

Deze onbezonnen maatregelen kunnen ertoe leiden dat veel ouders al even onbezonnen sociale media gaan verbieden aan hun kinderen tot ze 16 jaar zijn. En op die manier hun kinderen gaan isoleren van hun vrienden. Of ervoor zorgen dat ze het achter hun rug toch doen. Dan zijn we nog verder van huis.

Van 13 naar 16 jaar. Alsof dat iets uithaalt.

De leeftijdsgrens voor sociale media ligt al jaren op 13 jaar. En ook daar merken we dat dat eigenlijk niks uithaalt. 33% van de 9-12 jarigen heeft een Facebook-account, ook al mag dat officieel niet. Liegen over je leeftijd op sociale media is evenwel kinderspel.

Het gevaar bestaat zelfs dat de maatregel er net voor zorgt dat tieners die een verbod krijgen van hun ouders, net nog meer in het geheim toch op sociale media gaan registreren. De broodnodige dialoog tussen ouders en hun kinderen over hun mediagebruik wordt zo genadeloos de nek omgewrongen.

Hey, hoe was het op het internet vandaag?

'Hoe was het op school vandaag?' Voor veel ouders een dagelijks ritueel. Maar waarom is het zo moeilijk om ook op andere vlakken interesse te tonen in de leefwereld van hun kinderen ... Lees meer op Allesoverjeugd.be

Lees meer over