Onderzoeksresultaat
8 oktober 2016

Rapport: Reclamewijsheid van minderjarigen in relatie tot nieuwe reclameformats

Onderzoekers van de UGent, UAntwerpen, KU Leuven en VUB betrokken in het AdLit project bundelden de resultaten van twee jaar onderzoek naar de reclamewijsheid in een risico-analyse. Deze risico-analyse bespreekt de reclamewijsheid van minderjarigen en hun ouders in Vlaanderen t.a.v. nieuwe reclamevormen, de visie van de educatieve sector, adverteerders en een analyse van het (zelf-)regulerend kader. Dit werd uitgewerkt vanuit een interdisciplinaire benadering. De bevindingen vormden de basis voor beleidsaanbevelingen en initiatieven opgestart door de sector om aan reclamewijsheid te werken.

Het doel van het AdLit project (wat staat voor ‘advertising literacy’ of reclamewijsheid) is nagaan hoe we kinderen en jongeren kunnen leren omgaan met reclame, zodat ze opgroeien tot geïnformeerde consumenten die zelf bewuste keuzes maken.

Bijlagen

Werken mee aan dit initiatief