Onderzoeksresultaat

MICTIVO 2012: Monitor voor ICT-integratie in het Vlaamse Onderwijs

De verdere aanpak van ICT-integratie in het onderwijs staat voor een belangrijk kruispunt door de steeds snellere evoluties in onze gedigitaliseerde maatschappij. Net omwille van dat scharniermoment vroeg Pascal Smet onlangs aan de VLOR een strategisch advies. De strategische adviesraad pleit voor het bewust omgaan met ICT op school.  De resultaten van de nieuwe ICT-monitor (MICTIVO2012) zoals gepubliceerd in Klasse, liggen in dezelfde lijn. Het aantal computers, laptops en tablets in basis- en secundaire scholen is er de afgelopen vijf jaar op vooruitgegaan. En toch gebruiken leraren nauwelijks vaker ICT tijdens de les. Dat blijkt uit het vijfjaarlijkse onderzoek ‘Monitor voor ICT-integratie in het Vlaamse onderwijs’ waaraan 741 scholen in 2012 deelnamen.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste resultaten.

We hebben steeds meer computers

De nieuwste ICT-monitor toont een stijging van het aantal computers, laptops en tablets. Een gemiddelde Vlaamse secundaire school heeft één computer, laptop of tablet per twee leerlingen in het gewoon en één per drie leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Belangrijke kanttekening hierbij is dat het overgrote deel van de computers in het basis- en buitengewoon secundair onderwijs (sterk) verouderd is. Meer dan de helft van is meer dan vier jaar oud. Enkel in het gewoon secundair onderwijs zijn er meer recente computers in 2012 dan in 2008.  

Niet alle leraren gebruiken regelmatig een computer

In het lager onderwijs gebruikt 4 procent van de leraren nooit een computer tijdens de les, in het secundair onderwijs is dat 13 procent. In het lager onderwijs gebruikt iets meer dan de helft van de leraren de computer geregeld tijdens de les. In het secundair is dat slechts een op de drie. De helft van de leraren secundair gebruikt ICT slechts een paar keer per jaar in de les. 

Schoolbeleid

In ongeveer drie scholen op vier is een ICT-beleidsplan aanwezig. De meerderheid van de scholen maakt afspraken over het gebruik van sociale media, online privacyaspecten, en hoe leerlingen veilig kunnen omgaan met ICT. Opvallend is echter dat bijna een op de drie leerkrachten niet weet of dit in het ICT-beleidsplan voorkomt. Bovendien is de taakbelasting van de ICT-coördinatoren fel vergroot. Dit terwijl het aantal ICT-uren stabiel bleef. Zowel in het basis- als secundair onderwijs houden ze zich vooral bezig met technische ondersteuning, beveiliging en onderhoud van het computerpark. In een kwart van de basisscholen bieden de coördinatoren geen didactische steun. In de 75 pct waar dat wel gebeurt, is dit slechts minimaal met veel ruimte voor verbetering. In het secundair is er in 31 pct geen didactische steun. Bij de resterende 69 pct eveneens slechts mondjesmaat.

De ICT-monitor wijst uit dat de kwaliteit van het ICT-beleid hoger wordt ingeschat indien de ICT-coördinator didactische ondersteuning biedt, vorming organiseert over ICT of zelf vorming geeft aan het team. Deze aspecten zijn heel belangrijk aangezien leerkrachten die de kwaliteit van het ICT-beleid hoog inschatten, ook meer ICT gebruiken tijdens de les.

ICT-gebruik door leerkrachten         

Uit MICTIVO2012 blijkt dat leraren in het algemeen erg positief staan tegenover ICT. Leraren zien in dat een computer gebruiken nuttig, gemakkelijk en belangrijk is.

Een Vlaamse leraar volgde de voorbije vijf jaar gemiddeld twee ICT-nascholingen in het gewoon lager onderwijs, drie in het secundair. 

MICTIVO besteedde ook aandacht aan mediawijsheid. Leerkrachten in het lager onderwijs gebruikten met grote regelmaat foto’s, dia’s, kranten, films, documentaires en tijdschriften. Twee op de drie leerkrachten laat hun leerlingen foto’s maken of krantenartikelen schrijven. In het secundair is dit voor alle media lager. Slechts 36 pct van de leerkrachten laat leerlingen in het kader van de lessen wel eens een foto maken of bewerken. Minder dan 10 pct van de leerkrachten zet een andere vorm van media actief in.

Voorts blijkt dat het gebruik van sociale netwerksites en games voor educatieve doelen nog niet ingeburgerd is in het onderwijs. 80 pct van de leerkrachten secundair onderwijs en 77 pct in het basisonderwijs gebruiken helemaal nooit games in de klas.

Het volledige persbericht kan je hier terugvinden.
Het volledige onderzoeksrapport kan je op de website van Onderwijs Vlaanderen terugvinden.
De Klasse Special met de resultaten kan je hier bekijken.

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.