Onderzoeksmonitor
1 september 2014

JRC onderzoek 'jonge kinderen (0-8) en digitale technologie'

Onderzoek gericht op de voor- en nadelen van digitale media voor kinderen heeft zich tot nu toe voornamelijk toegespitst op 9-16 jarigen. Toch blijkt uit onderzoek dat kinderen digitale media gebruiken op een steeds jongere leeftijd. Dit gecombineerd met de bezorgdheden van ouders, maakt het onderzoek naar het digitaal mediagebruik van 0-8 jarigen noodzakelijk. In samenwerking met een geselecteerde groep van academische partners uit verschillende Europese landen, voert het JRC een kwalitatieve studie uit naar hoe kinderen en/of hun familie empowered wordt door het gebruik van digital media. Dit om de volgende vier onderzoeksvragen te beantwoorden: 1. Hoe gebruiken kinderen onder de 8 digitale media? 2. Hoe worden digitale media ervaren door de verschillende familieleden? 3. Welke rol speelt digitale media in het leven van kinderen en ouders? 4. Hoe gaan ouders om met het digitaal mediagebruik van hun kinderen? De resultaten van dit onderzoek dienen als basis voor beleidsaanbevelingen en toekomstig onderzoek.

Werken mee aan dit initiatief