Onderzoeksresultaat

Global Kids Online

België was betrokken in het EU Kids Online project (2010-2015), een grootschalig Europees onderzoek naar wat kinderen doen online, hun digitale vaardigheden, met welke online risico’s ze te maken krijgen en hoe ze ermee om gaan. De inzichten en ervaringen uit EU Kids Online zijn meegenomen in het zusterproject Global Kids Online. Ook in niet-Westerse landen kent het internet de laatste jaren een sterke groei, mede door het succes van mobiele internettoegang. Met Global Kids Online willen we meer zicht krijgen op de rol en betekenis van het internet voor kinderen over de hele wereld.

Global Kids Online is een samenwerking tussen UNICEF Office of Research (Innocenti), London School of Economics and Political Science (LSE) en EU Kids Online. Het team ontwikkelde materiaal voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek, zodat onderzoekers over de hele wereld kinderen en jongeren kunnen bevragen over hun ervaringen met digitale media. Deze materialen werden gebundeld in een ‘research toolkit’. In een eerste ronde maakten vier landen hiervan gebruik: Argentinië, Servië, Zuid-Afrika en de Filippijnen. Kinderrechten vormen het overkoepelend denkkader voor Global Kids Online. Men laat de kinderen zelf aan het woord en luistert naar hun mening.

Links

Werken mee aan dit initiatief

Instituut voor Media Studies, KU Leuven