Onderzoeksproject
1 december 2013 - 28 februari 2018

BCC - Measuring Cost and Impact of Cybercrime in Belgium

Terwijl de digitale transitie immense opportuniteiten biedt voor de Belgische economie en samenleving, heeft het ook verscheidene oude en nieuwe bedreigingen in de vorm van cybercriminaliteit. Tot op heden is er weinig onderzoek gedaan rond de impact van cybercriminaliteit op de Belgische internetpopulatie.

Het multidisciplinaire BELSPO Brain-be project rond ‘Measuring Cost and Impact of Cybercrime in Belgium (BCC)’ werd gelanceerd in 2014 om een beoordeling over het probleem te bereiken en het maken van beleid te voeden. Het primaire doel van het project is om cybercriminaliteit te verduidelijken: het bereiken van een realistisch en up-to-date overzicht van het fenomeen en de gevolgen ervan. In dit opzicht zal iMinds-MICT-UGent een survey afnemen bij de Belgische internetpopulatie over hun risicoperceptie en mogelijke ervaringen met cybercriminaliteit. Onder andere internet gebruikersprofielen worden gedefinieerd door hun beschermende maatregelen en voorspeld door vroegere cybercriminaliteit ervaringen.

iMinds-MICT-UGent is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en validatie van een risicoperceptie monitoring instrument om publieke risicoperceptie niveaus rond cybercriminaliteit en verschillende gerelateerde concepten (internetgebruik, vertrouwen in internetveiligheid, de serieusheid en waarschijnlijkheid van dreigingen, preventief gedrag) in kaart te brengen. Verder zal iMinds-MICT-UGent kerndoelgroepen voor inspanningen rond risicocommunicatie identificeren en profileren door middel van de kwantitatieve data.

Werken mee aan dit initiatief