Mediacoach voor professionals uit de Basiseducatie

Nieuws

Mediacoach voor professionals uit de Basiseducatie

In het schooljaar 2018-2019 organiseren Mediawijs, de Federatie voor Basiseducatie en VOCVO - met de steun van de Vlaamse Overheid - een Mediacoach-opleiding die zich specifiek richt tot professionals in de Basiseducatie*.

Mediawijsheid versterken bij deelnemers én de professional

1 op 7 volwassenen in Vlaanderen heeft moeite met lezen, schrijven, rekenen … Laat staan dat ze vlot media gebruiken of er kritisch mee omgaan. Nochtans zijn ook dat essentiële competenties om in de huidige maatschappij te functioneren.

De opleiding ‘Mediacoach voor Basiseducatie’ versterkt enerzijds jouw eigen mediawijsheidscompetenties, maar leert je ook hoe je mediawijsheid in de eigen (les)praktijk en de eigen organisatie integreert.

Voormalig Mediacoach-cursist en CBE-lesgever Melinda Rasalle ging aan de slag met de tool Powtoon en legt in dit filmpje uit hoe zij de "Mediawijze leraar Basiseducatie" ziet:

image 
 

Een project opzetten voor jouw organisatie

Elke deelnemer aan de opleiding realiseert een eigen project dat aan concrete noden van de organisatie werkt en een veranderingsproces rond het thema mediawijsheid in gang zet. Theoretische kaders, goede praktijkvoorbeelden, concrete tools én een coach bieden je inspiratie om dat project zelfstandig uit te werken binnen de eigen organisatie.

De opleiding leidt je op om binnen de eigen werking te fungeren als aanspreekpunt voor de pedagogische aanpak van het thema media(wijsheid).

In het kort, de ‘Mediacoach voor Basiseducatie’:

  • bestaat uit 9 contactmomenten, een online leertraject en een zelfstandig project (min. 40 uur);
    • data: vrijdagen 21/9, 19/10, 16/11, 7/12 (2018), 18/1, 22/2, 22/3 en 24/5 + donderdag 13/6 (2019)
    • locatie: BeCentral, Kantersteen 12, 1000 Brussel   
  • richt zich op lesgevers, pedagogische ICT-verantwoordelijken, … die van hun directie tijd en ruimte krijgen om na de opleiding als aanspreekpunt te fungeren in het eigen centrum;
    • er worden per Centrum voor Basiseducatie twee plaatsen voorzien.
  • wordt eenmalig georganiseerd in 2018-2019;
  • kost 350 euro (incl BTW) per deelnemer.

Lees hier meer over de opleiding, de inhoud van de sessies en de inschrijvingsmodaliteiten.

Dit traject is een initiatief van in samenwerking met  en  met steun van de .

* We richten ons in eerste instantie op professionals uit Basiseducatie. Indien niet alle plaatsen over zijn, kunnen deelnemers uit verwante sectoren (bv. integratie, volwassenenonderwijs) ook aansluiten.