Mediacoach Opleiding - een mediawijs traject voor professionelen

Nieuws

Mediacoach Opleiding - een mediawijs traject voor professionelen

Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met kinderen, jongeren of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen praktijk en organisatie.

Enerzijds biedt het opleidingstraject Mediacoach een theoretisch kader om te starten met diverse media binnen de eigen werking. Anderzijds ligt de focus van deze opleiding vooral op het realiseren van concrete activiteiten rond media. Het tonen van goede praktijkvoorbeelden biedt inspiratie en de deelnemers zetten zelfstandig een project binnen de eigen organisatie.

Een mediacoach zal ook fungeren als aanspreekpunt binnen de eigen werking voor de pedagogische aanpak van het thema media. Hij/zij neemt een coachende rol op binnen zijn/haar team.

Mediawijsheid is onontbeerlijk in de huidige maatschappij. De term mediawijsheid duidt op het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes waarmee burgers zich bewust en kritisch kunnen bewegen in een complexe, veranderende en gemediatiseerde wereld. Het is het vermogen tot een actief en creatief mediagebruik dat gericht is op maatschappelijke participatie.

Dit traject is een initiatief van Mediawijs.be in samenwerking met Cultuurconnect, LINC vzw en Mediaraven met steun van de Vlaamse Overheid - Departement Onderwijs en Evens Foundation.

Doelpubliek opleiding

Het doelpubliek bestaat uit

 • professionelen die werken met kinderen, jongeren of volwassenen
 • leerkrachten uit het lager, secundair of volwassenenonderwijs
 • coördinatoren in het onderwijs: zorgcoördinatoren, verantwoordelijken voor communicatie of pedagogische ICT-coördinatoren.
 • educatieve medewerkers van de bibliotheek
 • sociaal-culturele sector: jeugdwerkers en sociaal-culturele werkers binnen het volwassenenwerk
 • welzijnswerk

Wat voorkennis betreft, gaan we minimaal uit van een zekere basiskennis van multimedia (bijvoorbeeld over sociale media). Affiniteit met en - vooral - enthousiasme over (digitale) media zijn noodzakelijk.

Het doel van het samenbrengen van deze diverse professionele groepen in één opleiding is het stimuleren van samenwerking en de uitwisseling van inspirerende invalshoeken.

Opbouw traject

De opleiding Mediacoach bestaat uit:

 1. Inhoudelijke sessies en contactmomenten
  Tijdens de contactmomenten staat praktijk en uitwisseling rond mediawijsheid centraal. We verwerken ook het theoretisch luik van de MOOC Mediacoach. De contactmomenten bestaan enerzijds uit een vast inhoudelijk luik en een aantal keuzemodules. Voor elke themasessie (behalve privacy) zijn er keuzeworkshops voorzien. Via het inschrijvingsformulier kan je aangeven welke onderwerp jou het meest interesseert. Je kan ook zelf suggesties geven. Tijdens de contactmomenten is er ook ruimte voor projectbegeleiding voorzien (zie het project).
   
 2. Een online traject (MOOC Mediacoach)
  De theoretische kennis rond mediawijsheid wordt grotendeels behandeld in een online traject (MOOC of Massive Open Online Course). We verwerken en verdiepen deze via het flip in de classroom principe en toelichting van experts tijdens de contactmomenten.

   
 3. Een project
  Elke mediacoach realiseert een project rond mediawijsheid dat tegemoet komt aan de noden van zijn organisatie. De mediacoach bekijkt samen met zijn begeleider wat haalbaar en gewenst is in zijn context. De bedoeling van het project is om tijdens en na de opleiding een tastbaar resultaat en verandering in de organisatie teweeg te brengen. Elke mediacoach krijgt een persoonlijke begeleider die waar nodig online en offline ondersteuning biedt. De getuigenissen van onze Mediacoach tool geven een beeld van wat een project kan inhouden.

  Voor dit project moet de deelnemer rekenen op een tijdsbesteding van 38 uur verspreid over het volledige traject. Het project wordt voorgesteld tijdens de projectsessie.

   
 4. Een competentiedocument
  Deelnemers die alle inhoudelijke sessies bijwonen, de MOOC verwerken en een project realiseren ontvangen op het einde van het traject het competentiedocument ‘Mediacoach’.


Contactmomenten

De opleiding Mediacoach bestaat uit 9 contactmomenten.

1. Twee inleidende sessies

 • Inleiding op het begrip mediawijsheid en media in het algemeen (Welcome Day)
 • Inleiding tot mediagebruik van diverse doelgroepen
 • Aanzet van het project

2. Vijf themasessies

 • Media, relaties en samenleving
 • Mediaproductie
 • Media en privacy
 • Nieuwsmedia, informatie en reclamewijsheid
 • Media, spel en coderen

De sessie media en privacy wordt ook gecombineerd met een sessie over ‘de coach in de mediacoach’. We hebben tijdens de sessies ook regelmatig projectmomenten, waar de deelnemer de stand van zaken van zijn project bespreekt met zijn begeleider.

Voor elke themasessie (behalve privacy) zijn er keuzeworkshops voorzien. Via het inschrijvingsformulier kan je aangeven welke onderwerp jou het meest interesseert. Je kan ook zelf suggesties geven.

3. Eén projectsessie

Tijdens de projectsessie stellen de deelnemers hun projecten voor en worden deze projecten door een jury geanalyseerd. De deelnemers ontvangen na de presentatie ook concrete feedback over hun project.

4. Inspiratiedag

Tijdens deze dag ontvangen alle mediacoaches, die het traject volledig hebben gevolgd en hun project goed beëindigde, het competentiedocument ‘Mediacoach’. We bieden een inhoudelijk programma aan met nieuwe trends en praktijken met betrekking tot mediawijsheid en gaan dieper in op de gerealiseerde projecten. Deze dag staat ook in het teken van uitwisseling met mediacoaches uit de vorige edities, de deelnemers van de andere deeltrajecten en de deelnemers uit het Waalse traject.


Materiaal en Kennisdeling

De deelnemers van het traject hebben toegang tot het gesloten platform van Mediacoach: mediacoach.mediawijs.be. Hierop worden online video’s, cursusmateriaal en andere informatie aangeboden als voorbereiding en aanvulling van de sessies. Door middel van opdrachten krijgen de deelnemers de gelegenheid om de kennis die ze tijdens de sessies vergaren om te zetten in de praktijk en in te oefenen.

Via de facebookgroep van Mediacoach kunnen de deelnemers vragen stellen en uitwisselen met elkaar, de begeleiders en mediacoaches uit voorgaande opleiding. De facebookgroep is toegankelijk voor de mediacoaches in opleiding en de afgestudeerde mediacoaches. De personen die de opleiding gevolgd, behouden toegang tot de facebookgroep Mediacoach en het online platform (MOOC) op Mediawijs.be.

Er worden ook twee keer per jaar opvolg- en uitwisselingsmomenten voorzien.

 

Praktische informatie

De opleiding duurt één schooljaar. De volgende editie gaat van start eind september 2016 t.e.m. juni 2017.
 Het inschrijvingsgeld bedraagt 350 euro. Voor de inschrijving moet er een beknopte motivatie worden ingediend. 

De opleiding Mediacoach vindt plaats in diverse steden (Gent, Leuven, Antwerpen) in Vlaanderen.

Lees meer over de inhoud van de sessies.

Bekijk alle praktische informatie zoals data, locatie, prijs, inschrijvingsformulier. 


Partners
MediawijsMediaravenLinc vzwCultuurconnect

Met de steun van