Kop Op campagne voor een bewuster smartphonegebruik

Nieuws

Kop Op campagne voor een bewuster smartphonegebruik

Smartphonegebruik stelt mensen vaak voor een uitdaging en veel mensen zijn op zoek naar een beter evenwicht. Daarom werkt Mediawijs samen met het Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen, UGent, UA en de Gezinsbond voor de ‘Kop Op’ campagne voor bewuster smartphonegebruik. De lancering valt samen met de lancering van de nieuwe resultaten van de Digimeter, op woensdag 24 januari 2018.

Kop Op

Een groeiend aantal Vlamingen ondervindt een gevoel van onbehagen door overmatige digitale prikkels, via de smartphone.

Kop Op ijvert voor bewuster smartphonegebruik en het herstellen van de balans tussen familie, school/werk, hobby’s, slaap ... De campagne bestaat uit een grootschalige samenwerking, onderzoek, zelftest, vijf gebruikersprofielen, tips en een monitoring app.

De 'Kop Op' slogan verwijst zowel naar het fysieke aspect als naar de mentale kant van het smartphonegebruik. Want, het is hoogtijd dat we wat meer 'opkijken' van onze smartphone.

De vijf profielen

De zelftest verdeelt smartphonegebruiker onder in vijf profielen. Deze vijf profielen verschillen in frequentie en intensiteit van het smartphonegebruik. Elk profiel gaat ook anders om met digitale media, technologie en hun gevoelens van afhankelijkheid of stress.

Profielen

Wist je dat …

Mediawijs Minister van Media Sven Gatz een DigiYogi is? Geen verrassing, gezien zijn job! Maar, mediawijzer dan hem kan het echt niet! Of wel?! #ChallengeAccepted! 

Test jezelf!

Benieuwd naar welk profiel je hebt? Doe de zelftest op de website van Kop Op.

De App

Een op drie Vlamingen spendeert één uur per dag op z’n smartphone.

Dit resultaat moeten we met een korreltje zout nemen. Want deze cijfers zijn gebaseerd op een zelfinschatting van deelnemers aan de Digimeter. Zo'n zelfinschatting durft al eens te verschillen van de realiteit.

Daarom moedigt Kop Op aan om na de zelftest je ware smartphonegebruik te achterhalen, met behulp van de mobileDNA app. Deze app analyseert je smartphonegebruik (zonder commerciële doeleinden) en vertelt na enkele weken wat je échte profiel is. #hoecoolisdani?!

Smartphone tips  

Last but not least, de Kop Op Tips. Deze tips bieden ideeën en inspiratie aan om je smartphonegebruik bij te sturen. De zelftest geeft je (nieuwe) zelfinzichten en tips op maat. En wie de smaak te pakken krijgt, kan ook alle andere tips eens uitproberen.

De tips vertrekken steeds vanuit het gevoel dat smartphonegebruik bij je opwekt. En ze helpen je om dat (negatief) gevoel aan te pakken. De tips sturen dus niet aan tot het verbannen van de smartphone. Maar ze streven naar een evenwichtiger gebruik.

Ons advies: praat over smartphonegebruik en de tips met vrienden, familie of collega’s. Zoek samen uit wat werkt in welke situatie. Want goede afspraken maken goede vrienden. Letterlijk in dit geval.

Het Kop Op onderzoek

De Kop Op zelftest is gebaseerd op een online bevraging van 498 Vlaamse smartphonegebruikers door de onderzoeksgroep MICT (UGent). De vijf profielen die hieruit volgden, verschillen van elkaar door gebruiksfrequentie (veel versus weinig gebruik) en de gevoelens die gebruikers hebben bij smartphonegebruik:

  • het gevoel dat je sociaal aanwezig moet zijn online (‘fear of missing out’ of ‘fomo’),
  • het gevoel dat je werk je privé indringt via je smartphone (verstoorde ‘work-life balance’),
  • het gevoel van onnodig tijdrovend smartphonegebruik,
  • het gevoel dat je gamegedrag (soms) problematisch is en/of het gevoel dat je smartphone ingewikkeld is.

Na een grootschalige online bevraging, selecteerde de UGent de 25 meest typerende vragen voor de Kop Op zelftest. Uit een analyse, kwamen de vijf gebruikersprofielen tot stand. De zelftest vragen werden vervolgens opgenomen in de Digimeter, een onderzoek over mediabezit en -gebruik van de Vlamingen. Dit leverde een representatieve steekproef op, met maar liefs 2.345 respondenten. Wat de UGent toeliet om de zelftest en de daaropvolgende profielen te valideren en verfijnen. Tot slot, werden 19 diepte-interviews afgenomen bij smartphonegebruikers die de zelftest ingevulden, om de profielen op punt te zetten.