Europa wil extra bescherming voor de privacy van minderjarigen op het internet

Nieuws

Europa wil extra bescherming voor de privacy van minderjarigen op het internet

De Europese wetgever vindt dat de privacy van kinderen en jongeren extra moeten worden beschermd op het internet. Wanneer aanbieders van online diensten (zoals sociale media) persoonsgegevens verwerken, moeten ouders daar hun toestemming voor geven zolang kinderen jonger dan 16 jaar zijn. Lidstaten kunnen wel beslissen deze leeftijd te verlagen naar 15, 14 of 13 jaar. Dit staat in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die vanaf 25 mei 2018 zal toegepast worden in alle lidstaten van Europa.

Internetgebruik onder 13 jaar: inspiratie uit de Verenigde Staten

Op 15 maart lanceerde Google in de Verenigde Staten hun nieuwste toepassing Family Link. Deze toepassing laat voor het eerst toe om een Google account aan te maken voor kinderen onder 13 jaar, door de ouders. Je kan er bovendien het online gedrag van je kind mee volgen.

Tot nu toe was het zo dat heel veel diensten en toepassingen simpelweg niet werden aangeboden aan kinderen onder de 13 jaar. De reden daarvoor is te vinden in de Children Online Privacy Protection Act (COPPA), die ouderlijke toestemming vereist wanneer bedrijven persoonsgegevens van min-dertienjarigen willen verzamelen en verwerken. Omdat dit veel inspanningen en kosten vergt, sluiten bepaalde bedrijven kinderen uit van het gebruik van hun diensten.

Uiteraard wordt dit in de praktijk lustig omzeild, en weten we uit onderzoek dat heel veel kinderen binnen deze leeftijdscategorie bijvoorbeeld wel degelijk actieve socialemediagebruikers zijn. Volgens Apestaartjaren heeft in Vlaanderen 38% van de 9 tot 12-jarigen een Facebook-profiel, 23% zit op Snapchat en 20% op Instagram.  

Zal België voor 13, 14, 15 of 16 jaar gaan?

In Europa zullen vanaf volgend jaar waarschijnlijk verschillende leeftijden gelden, gezien de AVG de lidstaten toelaat om zelf te beslissen op welke leeftijd jongeren de toestemming van hun ouders moeten hebben om online diensten te gebruiken.

Indien België kiest voor de leeftijdsgrens van 16 jaar, bestaat het gevaar dat sociale media zoals Facebook hun diensten niet meer zullen aanbieden aan min-zestienjarigen. Dit waarborgt hun recht op privacy misschien, maar ontneemt hen ook mogelijkheden voor sociale en creatieve ontwikkeling. Het kan met andere woorden een negatieve invloed hebben op hun andere rechten, zoals hun recht op vrijheid van meningsuiting.

In Nederland werd trouwens voorgesteld om de leeftijdsgrens van 16 jaar te blijven hanteren. Eva Lievens, professor Recht & Technologie aan de Universiteit Gent, heeft volgend advies voor de Belgische wetgever:

In ieder geval is het essentieel dat wetgevers deze beslissing heel zorgvuldig afwegen, en kiezen voor een leeftijd die de realiteit van het dagdagelijkse digitale leven van minderjarigen erkent.

Referenties

Dit artikel is gebaseerd op een artikel dat eerder verscheen op Jubel, een online content-platform voor de juridische wereld. 

Ook de privacycommissie heeft op haar website bijzondere aandacht voor de AVG.