Educatief pakket Leren met Beelden

Nieuws

Educatief pakket Leren met Beelden

In onze maatschappij zijn beelden alom tegenwoordig. Nog nooit werden kinderen geconfronteerd met zoveel verschillende schermen en media. Nog nooit hadden ze zelf zo vlot toegang tot fotocamera’s via hun smartphones, tablets of compact camera’s. Beelden zijn onderdeel van ons leven geworden. Er is dan ook al langer aandacht voor de interpretatie van die beelden. We willen kinderen leren dat beelden geen objectieve, maar subjectieve elementen zijn en dat ze hier kritisch tegenover moeten staan.

Beeldtaal biedt uitdagingen maar ook extra mogelijkheden voor het onderwijs. Leerkrachten zien vaak wel de mogelijkheden maar struikelen over de uitdagingen. Er is dan ook weinig materiaal voorhanden om beeldtaal in de klas binnen te halen. Daarom ontwikkelde Evy Raes (Fotografe) en Nel Broothaerts (Incepti) in opdracht van Mediawijs.be dit pakket. Om leerkrachten handvaten te geven om concreet met beelden en beeldtaal aan de slag te gaan. Om werkmethodieken aan te reiken die rijk en verrijkend zijn, die kinderen aanmoedigen om hun intuïtieve blik te verscherpen. Om leerkrachten te helpen hen hierin te ondersteunen. Want kinderen moeten leren lezen, schrijven en spreken, niet alleen met woorden, maar ook met beelden.

Wil je graag meer info? Surf dan naar het dossier mediawijsheid op school waar je het volledige pakket kan terugvinden.

Bekijk hier alvast het filmpje dat hoort bij het educatief pakket.