David Buckingham op Vlaams Mediawijs Congres!

Nieuws

David Buckingham op Vlaams Mediawijs Congres!

David Buckingham, Emeritus Professor Media & Communicatie aan de Loughborough Universiteit, is een echte pionier op vlak van mediawijsheid. Hij doet al jarenlang onderzoek naar jongeren en digitale media, mediawijsheid en media-educatie. Hij verzorgt de keynote van de tweede congresdag: 'Teaching Media in a ‘Post-Truth’ Age: Fake News, Media Bias and the Challenge for Media Literacy Education'.

De recente debatten over 'Fake news' hebben gezorgd voor een hernieuwde oproep naar meer mediawijsheidseducatie. Hierbij gaat men ervan uit dat kinderen en jongeren leren omgaan met fake news bescherming biedt tegen deze risicovolle inhoud. In zijn presentatie geeft Buckingham aan dat het onderwerp complexer is dan vaak wordt gesuggereerd. Fake news is een symptoom van meer fundamentele veranderingen, zowel in de politiek als in de mediaomgeving. Checklists of waarschuwingen die gebruikers alert maken op 'fake news' gaan niet in op de oorzaak waarom mensen in de eerste plaats aangetrokken zijn tot fake news. David Buckingham stelt een alternatieve, constructieve benadering voor met betrekking tot mediawijs leren, maar geeft ook aan dat mediawijsheid zijn limieten heeft. Er moet daarom ook ingezet worden op een hervorming van de media en een reëel democratisch burgerschap.