40 organisaties onderschrijven White Paper E-inclusie

Nieuws

40 organisaties onderschrijven White Paper E-inclusie

Mediawijs lanceerde samen met verschillende actoren uit het mediawijsheidsveld de "white paper E-inclusie in Vlaanderen: een toekomstvisie". Het doel van de white paper is om de huidige beleidsactoren een aantal concrete aanbevelingen aan te reiken om een duurzaam e-inclusiebeleid te realiseren. 

E-Inclusie is een belangrijke pijler waar het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid binnen zijn doelstellingen expliciet op inzet en budget voor vrij maakt. Deze inspanningen vormen slechts een onderdeel van een integraal e-inclusiebeleid op Vlaams niveau. Nochtans is het met de hedendaagse uitdagingen en kansen op digitaal vlak meer dan ooit nodig dat het Vlaamse en Federale beleid de e-inclusieve kaart te trekken. Bovendien zijn er heel wat spelers uit de informele en formele educatie bereid hierin een rol op te nemen. 

Om een integraal Vlaams e-inclusiebeleid te realiseren is er nood aan structureel erkende samenwerkingsverbanden van organisaties, mensen en middelen van diverse federale, Vlaamse en lokale beleidsbevoegdheden.

De organisaties die de White Paper ondertekenden zijn:

 • Antwerpen.be-centrum
 • CBE Open School regio Mechelen
 • Centrum voor Basiseducatie Kempen
 • Cultuurconnect
 • De Moazoart vzw
 • Digipolis Gent
 • eduCentrum vzw
 • EDUCO vzw
 • Federatie Centra voor Basiseducatie vzw
 • Gemeentebestuur Londerzeel
 • HaBoBIB, de bibliotheek van Haacht en Boortmeerbeek
 • HRwijs (Verso)
 • Iedereen Leest
 • iMinds-SMIT-VUB
 • LINC vzw
 • Link in de Kabel vzw
 • Mediawijs, het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid
 • Mentor vzw
 • Netwerk tegen armoede
 • OCMW Gent
 • Ombudsvrouw stad Antwerpen
 • Openbare Bibliotheek Brasschaat
 • Openbare Bibliotheek Bree
 • Openbare Bibliotheek Geraardsbergen
 • Openbare Bibliotheek Kalmthout
 • Openbare Bibliotheek Kontich
 • Openbare Bibliotheek Kortrijk
 • Openbare Bibliotheek Tienen
 • Openbare Bibliotheek Vilvoorde
 • Seniornet Vlaanderen
 • SOM de federatie van sociale ondernemingen
 • Spk vzw digidak
 • Stad Gent
 • Stad Hasselt - Stedelijke Bibliotheek Hasselt
 • Stad Kortrijk
 • Uit De Marge vzw
 • Vlaamse actieve senioren vzw
 • Vocvo (Vlaams ondersteuningscentrum volwassenenonderwijs)
 • Vormingplus Oost-Brabant
 • Vormingplus regio Brugge

Lees hieronder de White Paper

Bijlagen