Tool

Lespakketten AdLit

Lesmateriaal

In het kader van het AdLit project werden twee lessenpakketten ontwikkeld. Deze pakketten hebben als doel de reclamewijsheid van kinderen en jongeren te verhogen.

Publi Ville - basisonderwijs

Doelgroep: 9 tot 11 jaar (4de en 5de leerjaar van het basisonderwijs)

In samenwerking met studenten uit de lerarenopleiding van HoGent is het lespakket “Publi Ville” tot stand gekomen. Met behulp van een rotatiesysteem maken de leerlingen in verschillende hoekjes kennis met tal van (nieuwe) reclamevormen (skatepark: reclame in games; in de winkel: logo’s, slogans, reclametrucjes in de winkel; …). Na het hoekenwerk volgt er een klassikale bespreking waarbij het belangrijkste uit elk hoekje herhaald wordt.

Ad?Wise! - secundair onderwijs

Doelgroep: 14 tot 16 jaar (2de graad van het secundair onderwijs)

Dit lessenpakket rond reclamewijsheid is opgevat als een leerpad in de elektronische leeromgeving WISE. De focus ligt op nieuwe reclamevormen en ethische aspecten omtrent reclame.

Meer informatie over reclamewijsheid? Bezoek www.reclamewijs.be

Werken mee aan dit initiatief