Dossiers

Zoekresultaten

1 - 10 van 12
Artikel
Dossier: Mediawijsheid op school
In onze maatschappij zijn beelden alom tegenwoordig. Nog nooit werden kinderen geconfronteerd met zoveel verschillende schermen en media. Nog nooit hadden ze zelf zo vlot toegang tot fotocamera’s via hun smartphones,...
Artikel
(W)onderwijze media voor een mediawijs onderwijs Mediawijsheid is een belangrijk thema voor een school. Het is actueel, constant in ontwikkeling en heeft een grote impact op het welbevinden van kinderen en jongeren. De...
Artikel
Ontdek hier meer over reclamewijsheid Meer weten over reclamewijsheid in het basisonderwijs ? Meer weten over reclamewijsheid in het secundair onderwijs ? Meer weten over het labelen van reclame? Hoe verlies je als...
Artikel
Dossier: Reclamewijsheid
De mediawegwijzer werd ontwikkeld om leerkrachten meer inzicht te geven in het belang en de relevantie van reclamewijsheid. Deze mediawegwijzer biedt inzicht in het concept reclamewijsheid, de nieuwe vormen van reclame...
Artikel
Voor het basisonderwijs zijn er in het huidige curriculum twee reclame-eindtermen terug te vinden, namelijk voor de leergebieden Nederlands en Wereldoriëntatie (“Mens en Maatschappij”). · Nederlands : De leerlingen...
Artikel
Dossier: Cyberpesten
Uit een grootschalig onderzoek in Vlaanderen blijkt dat ongeveer één op de tien Vlaamse jongeren recent slachtoffer of dader is geweest van online pesten*. Tabel: Frequentie cyberpesten in Vlaanderen Slachtoffers Daders...
Artikel
Dossier: Mediawijsheid op school
De verdere aanpak van ICT-integratie in het onderwijs staat voor een belangrijk kruispunt door de steeds snellere evoluties in onze gedigitaliseerde maatschappij. Net omwille van dat scharniermoment vroeg Pascal Smet...
Artikel
Dossier: Media en radicalisering
Op dinsdag 3 mei 2016 organiseerde Mediawijs.be een studiedag rond (de)radicaliserende media, aansluitend bij Difference Day 2016: het evenement rond vrije meningsuiting en verscheidenheid. Je kan hier de livestream van...
Artikel
Dossier: Online privacy
Als stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite kinderen stelt Child Focus alles in het werk om de verdwijning en seksuele uitbuiting van kinderen en jongvolwassenen te bestrijden en te voorkomen. En dit zowel in de...
Artikel
Dossier: 'Wat is dat? Mediawijs?'
Lesgeven over media is geen nieuw fenomeen. Al sinds de jaren tachtig wordt in meer of mindere mate geprobeerd om kinderen kennis en vaardigheden bij te brengen in hun omgang met media. In de jaren negentig werd dit...

Pagina's