Artikel

Mediacoach Opleiding 2018-2019: Inhoud sessies


Tijdens de contactmomenten (sessies) staat praktijk en uitwisseling rond mediawijsheid centraal. We verwerken ook het theoretisch luik van de MOOC Mediacoach.  De voormiddag van de contactmomenten bestaat telkens uit een vast inhoudelijk luik. Voor een aantal themasessies zijn er in de namiddag keuzeworkshops voorzien. Via het inschrijvingsformulier kan je aangeven welk onderwerp jou het meest interesseert voor de keuzeworkshops. Je kan ook zelf suggesties geven. Tijdens de sessies zijn er ook projectbegeleidingsmomenten voorzien.


1. Inleiding op het begrip mediawijsheid en introductie mediawijs project

In de eerste inleidende sessie ontleden we het concept ‘mediawijsheid’. Aan de hand van het competentiemodel mediawijsheid belichten we de verschillende aspecten van mediawijsheid. We meten en bespreken jouw competenties aan de hand van de mediaprofieltest. We zetten een actieve discussie op over de rol(len) van de ‘mediacoach’ binnen diverse settings. Op basis van deze discussie legt elke deelnemer een eigen referentiekader vast. Tenslotte geven we informatie over de rol van het project in de opleiding Mediacoach. Afgestudeerde mediacoaches uit diverse sectoren presenteren hun inspirerende projecten van de voorbije jaren.


2. Inleiding tot het mediagebruik 

We bekijken de rol van (digitale) media in de leefwereld van kinderen en jongeren aan de hand van een aantal onderzoeksresultaten en concrete praktijken. We maken ruimte voor uitwisseling rond de betekenis van deze cijfers voor de praktijk. De deelnemers maken kennis met een aantal algemene digitale tools die mediawijsheid in de organisatie kunnen stimuleren. In de namiddag krijg je input voor jouw rol als mediacoach en bieden we de nodige handvaten om verandering te bewerkstelligen in jouw praktijk en organisatie aan de hand van een aantal coachingsprincipes.


3. Media en relaties

We gaan tijdens deze sessie dieper in op wat digitale media betekent voor het aangaan van relaties. We reiken de bouwstenen aan voor het uittekenen en implementeren van een social-mediaprotocol in de organisatie. We focussen vervolgens op online respect en een aantal specifieke online-relatiefenomenen, zoals online seksualiteit (sexting) en cyberpesten. We reiken de nodige tools aan om hierover een gesprek aan te gaan met jouw doelgroep en jouw collega's. In de namiddag kan je kiezen uit een aantal keuzeworkshops met betrekking tot relaties en sociale media.

Mogelijke keuzesessies namiddag:

 • Communiceren via sociale media
 • Maak zelf een social video
 • Werk maken van een cyberpestbeleid
 • Werk maken van een sextingbeleid


4. Mediaproductie  

We benaderen in deze sessie het concept mediawijsheid vanuit zijn creatieve component. We bekijken de opkomst en impact van de ‘social influencer’ binnen de (jongeren)cultuur en hoe mediacreatie sociale verandering kan teweegbrengen. We presenteren het wettelijk kader rond auteursrecht en portretrecht versus de cultuur van actief delen en bekijken wat dit betekent voor jouw organisatie. Vervolgens komen enkele inspirerende praktijken rond mediaproductie en mediawijsheid aan bod. In de namiddag kan je kiezen uit een aantal keuzeworkshops met betrekking tot mediaproductie.

Mogelijke keuzesessies namiddag:

 • Medialab - Word een creatieve verteller en test diverse digital storytellingtools
 • Leren met beelden - hands-on workshop over het creëren van beelden met kinderen en jongeren
 • Aan de slag met Green screen
 • Maak je eigen animatiefilm


5. Media, privacy en burgerschap & Intervisie project

Tijdens de sessie bekijken we de persoonlijke en maatschappelijke aspecten van privacy en burgerschap. Hoe kan je jouw doelgroep bewust maken rond privacy en hun kennis en vaardigheden versterken? Hoe evolueren privacy en privacy-strategieën binnen een snel digitaliserende context? In deze sessie wordt ook de impact van media belicht in relatie tot de samenleving en haar burgers. We gaan dieper in op thema’s als sociale actie, hate speech en burgerparticipatie.

We maken tijdens de namiddag van deze sessie tijd om het coachaspect van de Mediacoach te bespreken. We gaan opnieuw aan de slag rond het project. We bekijken hoe je de impact van jouw projectidee kan versterken in je organisatie en hoe je mensen kan aanspreken en motiveren. We toetsen de stand van zaken van jouw project af met behulp van een intervisiemethodiek.


6. Nieuwsmedia, informatie en reclamewijsheid

We bekijken de impact van digitale media op informatie, zoals het fenomeen filter bubble, en bespreken de randvoorwaarden om informatiewijsheid mogelijk te maken. We gaan in op de impact van digitale media op nieuwsmedia en journalistiek en focussen op het onderwerp ‘Fake news’. We demonstreren diverse interessante educatieve tools  om (visuele) informatie te vinden, te analyseren en te beoordelen.

Mogelijke keuzesessies namiddag:

 • Digitale Informatievaardigheden
 • Mediatraining
 • Mash-up: Eigen propaganda maken
 • Beeldvorming en diversiteit
   

7. Media en spel

In deze sessie gaan we in op de verschillende aspecten van games en gaming.  We belichten de invloed van games op het vlak van (beeld)taal, sociale vaardigheden, analytische vaardigheden, .... We bekijken de lerende aspecten van gewone games en het gebruik van educatieve games. Ook onderwerpen als verslaving en confrontatie met geweld komen aan bod. Naast gaming is er ook aandacht voor mediawijsheid en coderen in deze sessie. We bekijken hoe coderen mediawijsheid kan stimuleren en presenteren enkele concrete praktijken en tools rond dit thema.

Mogelijke keuzesessies namiddag

 • Programmeren/coderen: toegankelijke tools en tips
 • Aan de slag met virtual en augmented reality
 • Gamification: spelconcepten ontwikkelen en gebruiken binnen een educatieve setting


8. Project

Tijdens deze sessie presenteren de deelnemers hun persoonlijk project aan de jury.


9. Inspiratiedag

Tijdens deze dag ontvangen alle mediacoaches, die het traject volledig hebben gevolgd en hun project goed beëindigde, het competentiedocument ‘Mediacoach’. We bieden hiernaast een inhoudelijk programma met nieuwe trends en praktijken met betrekking tot mediawijsheid en gaan dieper in op de gerealiseerde projecten.


Coördinerende partners

 

De opleiding komt tot stand met de steun van

Met dank aan Museum M en Radiohuis voor de locatie

Lees meer over