Artikel

Mediacoach Opleiding 2017-2018: Inhoud sessies


Tijdens de contactmomenten (sessies) staat praktijk en uitwisseling rond mediawijsheid centraal. We verwerken ook het theoretisch luik van de MOOC Mediacoach.  De voormiddag van de contactmomenten bestaat telkens uit een vast inhoudelijk luik. Voor een aantal themasessies zijn er in de namiddag keuzeworkshops voorzien. Via het inschrijvingsformulier kan je aangeven welk onderwerp jou het meest interesseert voor de keuzeworkshops. Je kan ook zelf suggesties geven. Tijdens de sessies zijn er ook projectbegeleidingsmomenten voorzien.


1. Inleiding op het begrip mediawijsheid en introductie opleiding mediacoach

In de eerste inleidende sessie ontleden we het concept ‘mediawijsheid’. Aan de hand van het competentiemodel mediawijsheid van Mediawijs belichten we de verschillende aspecten van mediawijsheid en presenteren we praktijkvoorbeelden die op een inspirerende manier inzetten op mediawijsheid.

We zoomen in op de betekenis van mediawijsheid binnen de verschillende sectoren (onderwijs, bibliotheken en sociaal-cultureel werk), waarbij we een actieve discussie opzetten over de rol van de ‘mediacoach’ binnen deze diverse settings. Op basis van deze discussie legt elke deelnemer een eigen referentiekader vast. Tenslotte geven we informatie over de rol van het project in de opleiding Mediacoach.

Deze sessie vindt plaats tijdens het 'Mediawijs congres'.


2. Inleiding tot het mediagebruik van kinderen, jongeren en volwassenen

We bekijken de rol van (digitale) media in de leefwereld van de verschillende doelgroepen aan de hand van een aantal onderzoeksresultaten en concrete praktijken. We maken ruimte voor uitwisseling rond de betekenis van deze cijfers voor de praktijk. De deelnemers maken kennis met een aantal algemene educatieve digitale tools die mediawijsheid in de organisatie kunnen stimuleren.

In de namiddag concretiseren we ons projectidee aan de hand van de coachingstool en krijg je input voor jouw rol als mediacoach en krijg je de nodige handvaten om verandering te bewerkstellingen in jouw praktijk en organisatie aan de hand van het project.


3. Media en relaties

We gaan tijdens deze sessie dieper in op wat digitale media betekent voor het aangaan van relaties. We focussen op online respect en een aantal specifieke online-relatiefenomenen, zoals online seksualiteit (sexting) en cyberpesten. We reiken de nodige tools aan om hierover een gesprek aan te gaan met jouw doelgroep en jouw collega's. We reiken ook bouwstenen aan voor het uittekenen en implementeren van een social media protocol in de organisatie. In de namiddag kan je kiezen uit een aantal keuzeworkshops met betrekking tot relaties en sociale media.

Mogelijke keuzesessies namiddag:
   Sociale media en kwetsbare groepen
   Communicatie via sociale media
   Creëren van een social media protocol


4. Mediaproductie  

We benaderen in deze sessie het concept mediawijsheid vanuit zijn creatieve component. We bekijken de opkomst en impact van de ‘social influencer’ binnen de (jongeren)cultuur en hoe mediacreatie sociale verandering kan teweeg brengen. We presenteren het wettelijk kader rond auteursrecht en portretrecht versus de cultuur van actief delen en bekijken wat dit betekent voor jouw organisatie. Vervolgens komen enkele inspirerende praktijken rond mediaproductie en mediawijsheid aan bod. In de namiddag kan je kiezen uit een aantal keuzeworkshops met betrekking tot mediaproductie.

Mogelijke keuzesessies namiddag:
   Medialab - Creëren van een digital story met demonstratie en keuze uit diverse tools
   Leren met beelden - hands-on workshop over het creëren van beelden met kinderen
   Aan de slag met augmented reality


5. Media, privacy en burgerschap & Intervisie project

Tijdens de sessie bekijken we de persoonlijke en maatschappelijke aspecten van privacy en burgerschap. Hoe kan je jouw doelgroep bewust maken rond privacy en hun kennis en vaardigheden versterken? Hoe evolueren privacy en privacystrategieën binnen een snel digitaliserende context? Thema’s zoals sporen op het net en het recht op vergeten komen hier aan bod. In deze sessie wordt ook de impact van media belicht in relatie tot de samenleving en haar burgers. We gaan dieper in op thema’s als sociale actie, hate speech en burgerparticipatie.

We maken tijdens de namiddag van deze sessie tijd om het coachaspect van de Mediacoach te bespreken. We gaan opnieuw aan de slag rond het project. We bekijken hoe je de impact van jouw projectidee kan versterken in je organisatie en hoe je mensen kan aanspreken en motiveren. We toetsen de stand van zaken van jouw project af aan de elementen van de coachtool.


6. Media, spel en coderen

In deze sessie gaan we in op de verschillende aspecten van games en gaming. We bieden een brede kijk op het fenomeen van ‘gamification’. Hiernaast wordt de invloed van games op het vlak van (beeld)taal, sociale vaardigheden, analytische vaardigheden, ... belicht. We bekijken de lerende aspecten van gewone games en het gebruik van educatieve games. Ook onderwerpen als verslaving en confrontatie met geweld komen aan bod. Naast gaming is er ook aandacht voor mediawijsheid en coderen in deze sessie. We bekijken hoe coderen mediawijsheid kan stimuleren en presenteren enkele concrete praktijken en tools rond dit thema. Tenslotte bespreken we de mogelijkheden van het ‘internet of things’.

Mogelijke keuzesessies namiddag
   Programmeren/coderen: toegankelijke tools en tips
   Workshop zelf online games creëren
   Gamification: spelconcepten ontwikkelen en gebruiken binnen een educatieve setting


7. Nieuwsmedia, informatie en reclamewijsheid

We bekijken de impact van digitale media op informatie, zoals het fenomeen filter bubble, en bespreken de randvoorwaarden om informatiewijsheid mogelijk te maken. We gaan in op impact van digitale media op nieuwsmedia en journalistiek en focussen op het onderwerp ‘Fake news’. We presenteren en gaan aan de slag met enkele interessante educatieve tools, zoals de tool beeldgeletterdheid, lesmateriaal rond reclamewijsheid, het Archief voor onderwijs en de tool ‘Beelden anders bekeken’, om (visuele) informatie te vinden, te analyseren en te beoordelen.

Mogelijke keuzesessies namiddag
   (Nieuws)Media en diversiteit
   Digitale Informatievaardigheden
   Reclamewijsheid
   Videoreportage maken


8. Project

Tijdens deze sessie presenteren de deelnemers hun persoonlijk project aan de jury.


9. Inspiratiedag

Tijdens deze dag ontvangen alle mediacoaches, die het traject volledig hebben gevolgd en hun project goed beëindigde, het competentiedocument ‘Mediacoach’. We bieden hiernaast een inhoudelijk programma met nieuwe trends en praktijken met betrekking tot mediawijsheid en gaan dieper in op de gerealiseerde projecten. Deze dag staat ook in het teken van uitwisseling met mediacoaches uit de vorige edities, de deelnemers van de andere deeltrajecten en de deelnemers uit het Waalse traject.


Coördinerende partners

 

De opleiding komt tot stand met de steun van

Met dank aan Museum M en Radiohuis voor de locatie

Lees meer over