Artikel

Educatief pakket Leren met beelden (basisonderwijs)

Auteur(s): 
Evy Raes

In onze maatschappij zijn beelden alom tegenwoordig. Nog nooit werden kinderen geconfronteerd met zoveel verschillende schermen en media. Nog nooit hadden ze zelf zo vlot toegang tot fotocamera’s via hun smartphones, tablets of compact camera’s. Beelden zijn onderdeel van ons leven geworden. Er is dan ook al langer aandacht voor de interpretatie van die beelden. We willen kinderen leren dat beelden geen objectieve, maar subjectieve elementen zijn en dat ze hier kritisch tegenover moeten staan.

Beeldtaal biedt uitdagingen maar ook extra mogelijkheden voor het onderwijs. Mogelijkheden, want werken met beelden kan een lesmethodiek op zich zijn maar kan ook heel erg interessant lesmateriaal opleveren die heel wat leerprocessen aanschouwelijker maken.

Tegelijkertijd brengt dit alles heel wat uitdagingen met zich mee. Want het continu voorhanden zijn van camera’s maakt dat kinderen (en volwassenen) ook vaak zomaar klikken zonder precies te weten hoe ze een sterk beeld kunnen maken dat precies het verhaal vertelt dat ze willen vertellen. Uitdagingen omdat kinderen moeten leren om beelden te begrijpen. Niet louter het ‘kunnen interpreteren van een (gemanipuleerd) beeld’ in deze maatschappij van Photoshop en reclamefoto’s. Vandaag moeten we verder kijken dan dat. Het gaat niet langer alleen om interpreteren maar ook om zelf communiceren. Zelf een verhaal vertellen.

Lespakket Leren met beelden

Leerkrachten zien vaak wel de mogelijkheden maar struikelen over de uitdagingen. Er is dan ook weinig materiaal voorhanden om beeldtaal in de klas binnen te halen. Het weinige materiaal dat bestaat, richt zich bijna uitsluitend op de negatieve kant van het verhaal, op bescherming, beveiliging, preventie. De positieve kant, het verhaal van communicatie en creativiteit, ontbreekt. We leren alleen hoe we misbruik van die nieuwe taal kunnen detecteren, niet hoe we de taal zelf kunnen spreken. Daarom ontwikkelde Evy Raes (Fotografe) en Nel Broothaerts (Incepti) in opdracht van Mediawijs.be dit pakket. Om leerkrachten handvaten te geven om concreet met beelden en beeldtaal aan de slag te gaan. Om werkmethodieken aan te reiken die rijk en verrijkend zijn, die kinderen aanmoedigen om hun intuïtieve blik te verscherpen. Om leerkrachten te helpen hen hierin te ondersteunen. Want kinderen moeten leren lezen, schrijven en spreken, niet alleen met woorden, maar ook met beelden.

Doelgroep

De methodieken werden uitgetest en goed bevonden van het eerste tot het zesde leerjaar, zowel in het regulier als het buitengewoon basisonderwijs. Jij kent als leerkracht je klas natuurlijk het beste, dus jij kan het best inschatten tot welke oefeningen ze wel en tot welke ze minder in staat zijn. 

Het digitale lespakket kan je hier terugvinden. 

Bekijk hier alvast het filmpje dat hoort bij het pakket. 

Lees meer over

Gerelateerd