Artikel

Sterke Ouders - Nood aan dialoog over opvoeding en nieuwe media met ouders in armoede

Auteur(s): 
Dirk Christiaansen - Centrum Kauwenberg
Peter Van den Brande - Vormingplus Antwerpen

Nieuwe media spelen een cruciale rol in het leven van kinderen en jongeren. Alle ouders zitten dan ook met heel wat vragen over  hun eigen ouderrol in relatie tot nieuwe media  Ouders die in armoede leven, vinden echter zelden de weg naar de reguliere opvoedingsondersteuning of het aanbod rond nieuwe media. Ouders in armoede hebben namelijk meestal een vrij negatief beeld van instanties die tussenkomen in de opvoeding en eveneens minder goede ervaringen met betrekking tot (computer-)leren.  Er is dan ook een duidelijke nood aan het opzetten van een dialoog met ouders in armoede over de betekenis van opvoeding en nieuwe media in hun leven.

Binnen Centrum Kauwenberg, een vereniging waar armen het woord nemen, wou men een project opzetten waar opvoeding en leren niet worden geproblematiseerd. Men wilde aan de slag rond opvoeding en nieuwe media vanuit de interesses en de krachten van de ouders en gebruik maken van de verbondenheid in de groep.  Het is die verbinding en de zelfbekrachtiging van het leren die maken dat over opvoeden praten ook als een zinvolle en leuke ervaring kan worden gezien.  De groep moet een nieuwe norm kunnen zetten: “wij zijn wel degelijk straffe ouders/computergebruikers.”

Multimedia als veilige vrijhaven voor moeilijke thema’s

Het project ‘Sterke Ouders’, een samenwerking tussen Centrum Kauwenberg en Vormingplus Antwerpen, startte vanuit  thema’s waar de deelnemers zelf expert in zijn en sowieso een goed gevoel bij hebben: leuke plekken waar ze als kind zijn geweest, favoriete muziek, oude voorwerpen met een grote emotionele waarde, spectaculaire verhalen van vroeger.  Met al dat materiaal wordt gewerkt naar een product dat de moeite waard is, naar iets wat ze aan iedereen kunnen laten zien. Gedurende dit proces gebruiken de ouders computers, internet en andere multimedia als hulpmiddel voor hun enthousiaste zoektocht en om al dat materiaal in beeld te brengen: met foto’s, videocamera’s en geluidsrecorders.

Vervolgens ging het project een stap verder, maar kregen de deelnemers nog steeds de kans om media te gebruiken om zich letterlijk achter te schuilen. De vraag voor de deelnemers was “Breng met foto- en videocamera’s in beeld wat je leuk en verschrikkelijk vindt aan de stad voor je kinderen.” Ook met dat materiaal gaan de deelnemers aan de slag. Door het gebruik van nieuwe media kunnen de deelnemers hun beelden naar een hoger niveau tillen. Het resultaat zijn gemakkelijke, maar toch vrij spectaculaire filmpjes die bovendien toonbaar zijn voor hun kennissenkring.

De laatste stap wil inspelen op hun dromen en hoop als ouders. Dit ligt het gevoeligst als thema. Als begeleider is het belangrijk om dan een veilige omgeving aan te bieden.  Media biedt hier de kans om de afstand tot het onderwerp te versterken en op die manier een vrijplaats te creëren om deze gevoelens te uiten. Tijdens deze stap wordt multimedia gebruikt om de deelnemers zoveel mogelijk onzichtbaar te maken. Dit gebeurt door middel van geluidsrecorders.

Een belangrijke rode draad doorheen dit project is het strategisch gebruik van multimedia als hulpmiddel voor het stimuleren van het menselijke gesprek en de nood aan veiligheid. Anderzijds bieden multimedia ook de mogelijkheid om het resultaat breed zichtbaar te maken: op het scherm, op een website en op een toonmoment.

Impact van ‘Sterke ouders’ voor ouders in armoede en voor de vereniging

De deelnemers van ‘Sterke ouders’ brachten elk hun eigen (leer)verhalen, karakters en competenties binnen in het project. In verschillende stadia van het project gingen de betrokkenen op hun geheel eigen manier aan de slag met media en hun rol als ouder. Voor sommige deelnemers zijn het aantal nieuwe (digitale) vaardigheden zeer beperkt, maar toch betekenen die kleine veranderingen vaak zeer veel.  Er is voor hen een norm verschoven.

“Ik heb eindelijk iets gemaakt, dat kan ik laten zien aan mijn oude chirovrienden”, “ik vond het praten over vroeger leuk”, “... de interviews [over de dromen] vond ik het spannendste, maar ik ben blij dat we het hebben gedaan.”

Behalve deze getuigenissen hebben de begeleiders van ‘Sterke ouders’ de dynamiek  binnen de groep geleidelijk aan zien verschuiven: van individuen aan de kant, naar grote groepen rond een computer en naar duo’s die elkaar helpen. Dankzij dit project zijn  de vragen over functioneel gebruik van computers sterk gestegen. De vereniging heeft dan ook  een tweede en derde project uitgeschreven. Bovendien is e-inclusie nu het thema van de volgende opendeurdag. Dit project heeft dan ook voor heel wat stimulansen gezorgd voor het thema e-inclusie binnen de vereniging.

Lees meer over