Artikel

Filmpje 'Digitale kansen voor kansarme groepen'

Auteur(s): 
Sanne Hermans - Mediawijs

Media spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Maar het is niet voor iedereen evident om mee te gaan in het digitale verhaal. Mensen in armoede ervaren vaak verschillende drempels. Deze drempels bevinden zich zowel op het niveau van toegang als op het niveau van vaardigheden. Vooral de combinatie van deze verschillende drempels zorgt dat mensen in kansarmoede niet volwaardig kunnen participeren aan de digitale maatschappij.

“Mensen in armoede gebruiken vaak wel computers, maar daarom niet thuis of ze beschikken over verouderde ICT. Dit kan tot vervelende misverstanden leiden: mensen in armoede hebben bijvoorbeeld vaak wél een e-mailadres, maar gebruiken dit helemaal niet veel, of kunnen het thuis niet checken. Wanneer ze ergens hun e-mailadres opgeven dan gebeurt het vaak dat ze de informatie enkel nog via mail ontvangen. Hierdoor krijgen ze de informatie niet meer of te laat.”

Mensen in armoede worden vaak op een negatieve manier aangesproken op hun “gebrek” aan digitale vaardigheden. Toch zijn er heel wat organisaties die inzetten op het stimuleren van digitale inclusie bij mensen in armoede. Het is belangrijk dat e-inclusieprojecten vertrekken vanuit de noden van de doelgroep.

“Kennis van de leefwereld is belangrijk om te kunnen inspelen op het nut van nieuwe media voor mensen in armoede.”

Deze projecten hebben een positieve impact op het leven van mensen in armoede.

“We zien vaak in computerprojecten van onze verenigingen dat mensen die voordien amper een computer hadden aangeraakt, zich helemaal beginnen uitleven in het maken van tekstjes, het versturen van uitnodigingen, sociale media… De interesse is er zeker, vooral wanneer er een snaar wordt geraakt waardoor de kennis bruikbaar wordt."

Aan het woord, Carolien Patyn, stafmedewerker bij het Netwerk tegen armoede. In onderstaand filmpje geeft zij meer uitleg over de drempels, de uitdagingen en de effecten die mensen in armoede ervaren wanneer zij de digitale snelweg opgaan.


Lees meer over