Mediacoach Opleiding 2018- 2019 - info en sessies

Medicoach 2018-2019
Vorming
27 september 2018 - 13 juni 2019

Mediacoach Opleiding 2018- 2019 - info en sessies

Wat en voor wie?

Een mediacoach integreert mediawijsheid en digitale geletterdheid in de eigen organisatie of werking. Hij of zij doet dit op een coachende manier met zijn of haar team van collega's en medewerkers. De mediacoach is daarbij zowel hun inhoudelijk aanspreekpunt, als hun inspirator in hoe je hiermee (ped)agogisch met het publiek aan de slag gaat.

De Mediacoachopleiding is er voor professionelen (leerkrachten, bibmedewerkes, jeugd- of cultuurwerkers ...) die de rol van mediacoach willen opnemen en zich daarvoor willen vorming in de nodige competenties. 

Lees meer over de doelstelling, het doelpubliek en de opbouw van de opleiding

Praktische informatie voor de editie 2018-2019

 • Wanneer? De opleiding loopt van eind september 2018 tot en met half juni 2019. Voor de exacte data cf. infra.
 • Waar?
  • De eerste en laatste sessie vinden voor de drie trajecten gezamenlijk in Brussel plaats.
  • Tussenin vinden de sessies parallel plaats in
   • Gent,
   • Leuven en
   • Antwerpen.
 • Prijs? € 350,00 (incl. BTW) voor de hele opleiding.
 • Hoe inschrijven? De opleiding is volzet voor dit schooljaar.
  Bij de inschrijvIng voeg je een korte motivatie toe. Inschrijvingen worden binnen de drie weken beantwoord.
 • Wat als je toch niet (meer) kan deelnemen? Hier vind je onze annuleringsvoorwaarden. Je onderschrijft deze door het inschrijvingsformulier in te dienen.

Data en locaties van de sessies

De sessies vinden steeds plaats op donderdag, behalve de projectsessie in Leuven en Gent. De sessies duren een hele dag.

Startdag: Inleiding op het begrip mediawijsheid en introductie mediawijs project
In de eerste inleidende sessie ontleden we het concept ‘mediawijsheid’. Aan de hand van het competentiemodel mediawijsheid belichten we de verschillende aspecten van mediawijsheid. We meten en bespreken jouw competenties aan de hand van de mediaprofieltest. We zetten een actieve discussie op over de rol(len) van de ‘mediacoach’ binnen diverse settings. Op basis van deze discussie legt elke deelnemer een eigen referentiekader vast. Tenslotte geven we informatie over de rol van het project in de opleiding Mediacoach. Afgestudeerde mediacoaches uit diverse sectoren presenteren hun inspirerende projecten van de voorbije jaren.

 • Locatie: Brussel
 • Datum: donderdag 27 september 2018 - van 9u30 tot 16u00
 • Een deel van deze dag is gezamenlijk met alle deelnemers van de opleiding. Na de startdag splitsen we op in 3 deeltrajecten. Alle locaties zijn op wandelafstand van het station.
 
Sessie 2. Inleiding tot het mediagebruik
We bekijken de rol van (digitale) media in de leefwereld van kinderen en jongeren aan de hand van een aantal onderzoeksresultaten en concrete praktijken. We maken ruimte voor uitwisseling rond de betekenis van deze cijfers voor de praktijk. De deelnemers maken kennis met een aantal algemene digitale tools die mediawijsheid in de organisatie kunnen stimuleren. In de namiddag krijg je input voor jouw rol als mediacoach en bieden we de nodige handvaten om verandering te bewerkstelligen in jouw praktijk en organisatie aan de hand van een aantal coachingsprincipes.
Leuven Antwerpen Gent
donderdag 11 oktober 2018, 9u30 tot 16u donderdag 18 oktober 2018, 9u30 tot 16u donderdag 25 oktober 2018, 9u30 tot 16u
 

Sessie 3. Media en relaties
We gaan tijdens deze sessie dieper in op wat digitale media betekent voor het aangaan van relaties. We reiken de bouwstenen aan voor het uittekenen en implementeren van een social-mediaprotocol in de organisatie. We focussen vervolgens op online respect en een aantal specifieke online-relatiefenomenen, zoals online seksualiteit (sexting) en cyberpesten. We reiken de nodige tools aan om hierover een gesprek aan te gaan met jouw doelgroep en jouw collega's. In de namiddag kan je kiezen uit een aantal keuzeworkshops met betrekking tot relaties en sociale media.
Mogelijke keuzesessies namiddag:

 • Communiceren via sociale media
 • Maak zelf een social video
 • Werk maken van een cyberpestbeleid
 • Werk maken van een sextingbeleid
Leuven Antwerpen Gent
donderdag 8 november 2018, 9u30 tot 16u donderdag 15 november 2018, 9u30 tot 16u donderdag 22 november 2018, 9u30 tot 16u
 
Sessie 4. Mediaproductie
We benaderen in deze sessie het concept mediawijsheid vanuit zijn creatieve component. We bekijken de opkomst en impact van de ‘social influencer’ binnen de (jongeren)cultuur en hoe mediacreatie sociale verandering kan teweegbrengen. We presenteren het wettelijk kader rond auteursrecht en portretrecht versus de cultuur van actief delen en bekijken wat dit betekent voor jouw organisatie. Vervolgens komen enkele inspirerende praktijken rond mediaproductie en mediawijsheid aan bod. In de namiddag kan je kiezen uit een aantal keuzeworkshops met betrekking tot mediaproductie.
Mogelijke keuzesessies namiddag:
 • Medialab - Word een creatieve verteller en test diverse digital storytellingtools
 • Leren met beelden - hands-on workshop over het creëren van beelden met kinderen en jongeren
 • Aan de slag met Green screen
 • Maak je eigen animatiefilm
Leuven Antwerpen Gent
donderdag 29 november 2018, 9u30 tot 16u donderdag 6 december 2018, 9u30 tot 16u donderdag 13 december 2018, 9u30 tot 16u
 
Sessie 5. Media, privacy en burgerschap & Intervisie project
Tijdens de sessie bekijken we de persoonlijke en maatschappelijke aspecten van privacy en burgerschap. Hoe kan je jouw doelgroep bewust maken rond privacy en hun kennis en vaardigheden versterken? Hoe evolueren privacy en privacy-strategieën binnen een snel digitaliserende context? In deze sessie wordt ook de impact van media belicht in relatie tot de samenleving en haar burgers. We gaan dieper in op thema’s als sociale actie, hate speech en burgerparticipatie.
We maken tijdens de namiddag van deze sessie tijd om het coach-aspect van de Mediacoach te bespreken. We gaan opnieuw aan de slag rond het project. We bekijken hoe je de impact van jouw projectidee kan versterken in je organisatie en hoe je mensen kan aanspreken en motiveren. We toetsen de stand van zaken van jouw project af met behulp van een intervisiemethodiek.
Leuven Antwerpen Gent
donderdag 17 januari 2019, 9u30 tot 16u donderdag 24 januari 2019, 9u30 tot 16u donderdag 31 januari 2019, 9u30 tot 16u
 
Sessie 6. Nieuwsmedia, informatie en reclamewijsheid
We bekijken de impact van digitale media op informatie, zoals het fenomeen filter bubble, en bespreken de randvoorwaarden om informatiewijsheid mogelijk te maken. We gaan in op de impact van digitale media op nieuwsmedia en journalistiek en focussen op het onderwerp ‘Fake news’. We demonstreren diverse interessante educatieve tools  om (visuele) informatie te vinden, te analyseren en te beoordelen.
Mogelijke keuzesessies namiddag:
 • Digitale Informatievaardigheden
 • Mediatraining
 • Mash-up: Eigen propaganda maken
 • Beeldvorming en diversiteit
Leuven Antwerpen Gent
donderdag 7 februari 2019, 9u30 tot 16u donderdag 14 februari 2019, 9u30 tot 16u donderdag 21 februari 2019, 9u30 tot 16u
 

Sessie 7. Media en spel
In deze sessie gaan we in op de verschillende aspecten van games en gaming.  We belichten de invloed van games op het vlak van (beeld)taal, sociale vaardigheden, analytische vaardigheden, .... We bekijken de lerende aspecten van gewone games en het gebruik van educatieve games. Ook onderwerpen als verslaving en confrontatie met geweld komen aan bod. Naast gaming is er ook aandacht voor mediawijsheid en coderen in deze sessie. We bekijken hoe coderen mediawijsheid kan stimuleren en presenteren enkele concrete praktijken en tools rond dit thema.
Mogelijke keuzesessies namiddag

 • Programmeren/coderen: toegankelijke tools en tips
 • Aan de slag met virtual en augmented reality
 • Gamification: spelconcepten ontwikkelen en gebruiken binnen een educatieve setting
Leuven Antwerpen Gent
donderdag 14 maart 2019, 9u30 tot 16u donderdag 21 maart 2019, 9u30 tot 16u donderdag 28 maart 2019, 9u30 tot 16u
 
8. Projectsessie
Tijdens deze sessie presenteren de deelnemers hun persoonlijk project aan de jury.
Leuven Antwerpen Gent
donderdag 16 mei 2019, timing afhankelijk van uur presentatie dinsdag 21 mei 2019, timing afhankelijk van uur presentatie donderdag 23 mei 2019, timing afhankelijk van uur presentatie
 
9. Inspiratiedag
We sluiten het traject af op donderdag 13 juni 2019 met de ‘Inspiratiedag’ in Brussel.
Tijdens deze dag ontvangen alle mediacoaches, die het traject volledig hebben gevolgd en hun project goed beëindigden, het competentiedocument ‘Mediacoach’. We bieden hiernaast een inhoudelijk programma met nieuwe trends en praktijken met betrekking tot mediawijsheid en gaan dieper in op de gerealiseerde projecten.

Organisaties