Mediacoach Opleiding 2017-2018

Vorming
28 september 2017 - 14 juni 2018

Mediacoach Opleiding 2017-2018

Mediacoach is een opleiding voor professionelen die op een educatieve manier werken met kinderen, jongeren of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen organisatie.

Enerzijds biedt het opleidingstraject Mediacoach een theoretisch kader om te starten met diverse media binnen de eigen werking. Anderzijds ligt de focus van deze opleiding vooral op het realiseren van concrete activiteiten rond media. Het tonen van goede praktijkvoorbeelden biedt inspiratie en de deelnemers zetten zelfstandig een project binnen de eigen organisatie.

Een mediacoach zal ook fungeren als aanspreekpunt binnen de eigen werking voor de pedagogische aanpak van het thema media. Hij/zij neemt een coachende rol op binnen zijn/haar team.

Mediawijsheid is onontbeerlijk in de huidige maatschappij. De term mediawijsheid duidt op het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes waarmee burgers zich bewust en kritisch kunnen bewegen in een complexe, veranderende en gemediatiseerde wereld. Het is het vermogen tot een actief en creatief mediagebruik dat gericht is op maatschappelijke participatie.

Dit traject is een initiatief van Mediawijs in samenwerking met Cultuurconnect, LINC vzw en Mediaraven met steun van de Vlaamse Overheid - Departement Onderwijs en Evens Foundation.


Doelpubliek opleiding

Het doelpubliek bestaat uit professionelen die werken met kinderen, jongeren of volwassenen

  • leerkrachten uit het lager, secundair of volwassenenonderwijs
  • coördinatoren in het onderwijs: zorgcoördinatoren, verantwoordelijken voor communicatie of pedagogische ICT-coördinatoren.
  • educatieve medewerkers van de bibliotheek
  • sociaal-culturele sector: jeugdwerkers en sociaal-culturele werkers binnen het volwassenenwerk

Het doel van het samenbrengen van deze diverse professionele groepen in één opleiding is het stimuleren van samenwerking en de uitwisseling van inspirerende invalshoeken.

Wat voorkennis betreft, gaan we minimaal uit van een zekere basiskennis van multimedia (bijvoorbeeld over sociale media). Gemiddelde technische vaardigheden worden verondersteld. Affiniteit met en - vooral - enthousiasme over (digitale) media zijn noodzakelijk.
We verwachten dat je een motivatie indient om deel te nemen aan het traject.

Opbouw traject

De opleiding Mediacoach bestaat uit drie componenten:

  • Inhoudelijke sessies en contactmomenten

Tijdens de contactmomenten staat praktijk en uitwisseling rond mediawijsheid centraal. We verwerken ook het theoretisch luik van de MOOC Mediacoach. De contactmomenten bestaat uit een vast inhoudelijk luik. Voor een aantal themasessies zijn er keuzeworkshops voorzien. Via het inschrijvingsformulier kan je aangeven welk onderwerp jou het meest interesseert voor de keuzeworkshops. Je kan ook zelf suggesties geven. Op basis van de interesses van de deelnemers worden er het keuzeprogramma samengesteld. Tijdens de contactmomenten is er ook ruimte voor projectbegeleiding voorzien (zie het project).

  • Een online traject (MOOC Mediacoach)

De theoretische kennis rond mediawijsheid wordt grotendeels behandeld in een online traject (MOOC of Massive Open Online Course). We verwerken en verdiepen deze via het flip in de classroom principe en toelichting van experts tijdens de contactmomenten.
 

  • Een project

Elke mediacoach realiseert een project rond mediawijsheid dat tegemoet komt aan de noden van zijn organisatie. De mediacoach bekijkt samen met zijn begeleider wat haalbaar en gewenst is in zijn context. De bedoeling van het project is om tijdens en na de opleiding een tastbaar resultaat en verandering in de organisatie teweeg te brengen. Elke mediacoach krijgt een persoonlijke begeleider die waar nodig online en offline ondersteuning biedt. De getuigenissen van onze Mediacoach tool geven een beeld van wat een project kan inhouden.

Voor dit project moet de deelnemer rekenen op een minimale tijdsbesteding van 38 uur verspreid over het volledige traject. Het project wordt voorgesteld tijdens de projectsessie.
    
 

Competentiedocument ‘Mediacoach’

Deelnemers die alle inhoudelijke sessies bijwonen, de MOOC verwerken en een project realiseren ontvangen op het einde van het traject het competentiedocument ‘Mediacoach’.


Contactmomenten

De opleiding Mediacoach bestaat uit 9 contactmomenten.

(1) Inleiding op Mediawijsheid en Mediacoach
(2) Mediagebruik van diverse doelgroepen & Start project
(3) Media en relaties
(4) Mediaproductie
(5) Media, privacy en burgerschap & Intervisie project
(6) Media, spel en coderen
(7) Nieuwsmedia, informatie en reclame


We hebben tijdens de sessies ook regelmatig projectmomenten, waar de deelnemer de stand van zaken van zijn project bespreekt met zijn begeleider.

Tijdens de sessies ‘Media en relaties’, ‘Mediaproducatie’, Media, spel en coderen’ en ‘Nieuwsmedia, informatie en reclame’ worden er keuzeworkshops voorzien. Via het inschrijvingsformulier kan je aangeven welk onderwerp jou het meest interesseert. Je kan ook zelf suggesties geven. Op basis van de interesses van de deelnemers wordt er het keuzeprogramma samengesteld.

(8) projectsessie

Tijdens de projectsessie stellen de deelnemers hun projecten voor en worden deze projecten door een jury geanalyseerd en bevraagd. De deelnemers ontvangen na de presentatie ook concrete feedback over hun project.


(9) inspiratiedag

Tijdens deze dag ontvangen alle mediacoaches, die het traject volledig hebben gevolgd en hun project goed beëindigde, het competentiedocument ‘Mediacoach’. We bieden een inhoudelijk programma aan met nieuwe trends en praktijken met betrekking tot mediawijsheid en gaan dieper in op de gerealiseerde projecten. Deze dag staat ook in het teken van uitwisseling met mediacoaches uit de vorige edities, de deelnemers van de andere deeltrajecten en de deelnemers uit het Waalse traject.

Lees hier meer over de inhoud van de sessies.


Materiaal en Kennisdeling

De deelnemers van het traject hebben toegang tot het gesloten platform van Mediacoach: mediacoach.mediawijs.be. Hierop worden online video’s, cursusmateriaal en andere informatie aangeboden als voorbereiding en aanvulling van de sessies. Door middel van opdrachten krijgen de deelnemers de gelegenheid om zich voor te bereiden op de sessie en de link te leggen met de eigen praktijk.

Via de facebookgroep van Mediacoach kunnen de deelnemers vragen stellen en uitwisselen met elkaar, de begeleiders en mediacoaches uit voorgaande opleiding. De facebookgroep is toegankelijk voor de mediacoaches in opleiding en de afgestudeerde mediacoaches. De personen die de opleiding gevolgd, behouden toegang tot de facebookgroep Mediacoach en het online platform (MOOC) op Mediawijs.be.

Er worden ook twee keer per jaar opvolg- en uitwisselingsmomenten voorzien.
 


Praktische informatie

De opleiding duurt één schooljaar. De volgende editie gaat van start eind september 2016 t.e.m. juni 2017.
 Het inschrijvingsgeld bedraagt 350 euro (incl BTW). Voor de inschrijving moet er een beknopte motivatie worden ingediend. 

De opleiding Mediacoach vindt plaats in diverse steden (Gent, Leuven, Antwerpen) in Vlaanderen.

Bekijk hier alle praktische informatie zoals data, locatie, prijs, inschrijvingsmodaliteiten.


Coördinerende partners

De opleiding komt tot stand met de steun van

Met dank aan Museum M en Radiohuis voor de locatie