Mediacoach voor Basiseducatie

Logo Mediacoach voor Basiseducatie
Vorming
21 september 2018 - 13 juni 2019

Mediacoach voor Basiseducatie

Een opleiding voor professionals uit de Basiseducatie

Media zelfstandig en kritisch gebruiken, zich bewust zijn van de mogelijkheden en valkuilen van (nieuwe) media, media gebruiken als expressiemiddel, … Het zijn essentiële competenties in de huidige maatschappij. We spreken van mediawijsheid:

“het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes waarmee burgers zich bewust en kritisch kunnen bewegen in een complexe, veranderende en gemediatiseerde wereld. Het is het vermogen tot een actief en creatief mediagebruik dat gericht is op maatschappelijke participatie.”

‘Mediacoach voor Basiseducatie’ is een opleiding voor professionelen in de Basiseducatie, en leert je hoe je mediawijsheid in de eigen (les)praktijk en de eigen organisatie integreert. Je werkt er aan een eigen project dat aan concrete noden van de organisatie werkt en een veranderingsproces rond het thema mediawijsheid in gang zet.

In een later stadium wordt bekeken hoe het uitgewerkte project naar een hoger niveau wordt getild binnen Basiseducatie: hoe kunnen andere centra ook gebruik maken van jouw project?

Enerzijds biedt het opleidingstraject Mediacoach een theoretisch kader om te starten met mediawijsheid binnen de eigen werking. Anderzijds ligt de focus van deze opleiding vooral op het realiseren van activiteiten en praktijken rond mediawijsheid. Door goede praktijkvoorbeelden en concrete tools te tonen, krijgen deelnemers inspiratie om zelfstandig een project binnen de eigen organisatie op te zetten.

Een mediacoach zal na de opleiding ook fungeren als aanspreekpunt binnen de eigen werking voor de pedagogische aanpak van het thema media(wijsheid). Hij/zij neemt een coachende rol op in zijn/haar team.

Doelpubliek opleiding

Het doelpubliek bestaat uit professionelen uit de Basiseducatie die op een educatieve en/of coachende manier met media werken, zoals lesgevers en pedagogische ICT-coördinatoren, die van hun directie tijd en ruimte krijgen om na de opleiding als aanspreekpunt te fungeren in het eigen centrum.

Wat voorkennis betreft, gaan we minimaal uit van een zekere basiskennis van digitale media. Gemiddelde technische vaardigheden worden verondersteld.
Affiniteit met en - vooral - enthousiasme over (digitale) media zijn noodzakelijk.

We streven ernaar om van elk Centrum voor Basiseducatie twee deelnemers te hebben. Liefst met een ander profiel, bijvoorbeeld: één iemand met een ICT-achtergrond en één iemand met een educatieve achtergrond. Het doel van het samenbrengen van deze diverse profielen in één opleiding is het stimuleren van samenwerking en de uitwisseling van inspirerende invalshoeken.

Opbouw traject

De opleiding bestaat uit:

1. Contactmomenten of sessies

Tijdens de contactmomenten staan praktijk en uitwisseling rond mediawijsheid centraal. We verwerken ook theoretische aspecten die in de MOOC aan bod kwamen (zie verder). De contactmomenten bestaan enerzijds uit een vast inhoudelijk luik en een aantal keuzeworkshops. Voor diverse themasessies zijn er keuzeworkshops voorzien. Op verschillende contactmomenten is er ook ruimte voor projectbegeleiding (zie het project).

2. Een online traject (MOOC)

De theoretische kennis rond mediawijsheid wordt deels behandeld in een online traject (MOOC of Massive Open Online Course). We verwerken en verdiepen deze via het flip the classroom principe en toelichting van experts tijdens de contactmomenten.

3. Het project

Elke mediacoach realiseert een project rond mediawijsheid dat tegemoet komt aan de noden van de eigen organisatie. De mediacoach bekijkt samen met zijn begeleider wat haalbaar en gewenst is in zijn context. De bedoeling van het project is om tijdens en na de opleiding een tastbaar resultaat en verandering in de organisatie teweeg te brengen. Elke mediacoach krijgt een persoonlijke begeleider die waar nodig online en offline ondersteuning biedt.

Enkele mogelijke eerste insteken zijn: hoe ICT inzetten in taalonderwijs? hoe op lange termijn de collega’s blijvend ondersteunen in hun media(wijsheids)kennis? hoe als school de mogelijkheden van sociale media beter benutten? ... Deze getuigenissen van de Mediacoach-opleiding voor begeleiders van kinderen en jongeren geven een uitgebreid beeld van wat een project kan inhouden.

In een later stadium wordt in het Lerend Netwerk binnen Basiseducatie bekeken of het project naar een nog hoger niveau getild kan worden. Dit maakt het mogelijk dat alle centra voor basiseducatie van de resultaten kunnen genieten!

Voor dit project moet de deelnemer rekenen op een tijdsbesteding van minimaal 40 uur verspreid over het volledige traject. Het project wordt voorgesteld tijdens de projectsessie.

4. Een competentiedocument

Deelnemers die alle inhoudelijke sessies bijwonen, de MOOC verwerken en een project realiseren ontvangen op het einde van het traject het competentiedocument ‘Mediacoach’.

Contactmomenten

De opleiding Mediacoach bestaat uit 9 contactmomenten of sessies.

 1. Inleiding op ‘mediawijsheid’, ‘mediacoach’ en project
 2. Mediagebruik & de rol van mediaccoach
 3. Media en relaties
 4. Mediaproductie
 5. Media en privacy & Intervisie project
 6. Nieuwsmedia, informatie en reclame
 7. Media en burgerschap
 8. Voorstelling projecten (met jury)
 9. Inspiratiedag: uitreiking competentiedocument en inspiratie met nieuwe trends en praktijken

Tijdens de sessies zijn er ook regelmatig projectmomenten, waar de deelnemer de stand van zaken van zijn project bespreekt met zijn begeleider.

Materiaal en kennisdeling

De deelnemers van het traject hebben toegang tot een gesloten platform: mediacoach.mediawijs.be. Hierop worden online video’s, cursusmateriaal en andere informatie aangeboden als voorbereiding en aanvulling op de sessies. Door middel van opdrachten krijgen de deelnemers de gelegenheid om de kennis die ze tijdens de sessies vergaren om te zetten in de praktijk en in te oefenen.

Via een facebookgroep kunnen de deelnemers vragen stellen en uitwisselen met elkaar, de begeleiders en mediacoaches uit voorgaande en parallelle opleidingen. De facebookgroep is toegankelijk voor de mediacoaches in opleiding en de afgestudeerde mediacoaches. De personen die de opleiding gevolgd, behouden toegang tot de facebookgroep Mediacoach en het online platform (MOOC) op Mediawijs.be.

Praktische informatie

 • De opleiding duurt één schooljaar: van eind september 2018 t.e.m. juni 2019.
 • De contactmomenten zijn op vrijdagen 21/9, 19/10, 16/11, 7/12 (2018), 18/1, 22/2, 22/3 en 24/5 én op donderdag (!) 13/6 (2019).
 • De opleiding Mediacoach vindt plaats in BeCentral (Kantersteen 12 - 1000 Brussel).
 • Het inschrijvingsgeld bedraagt 350 euro (incl BTW).
 • Voor de inschrijving moet er een beknopte motivatie worden ingediend.

Dit traject is een initiatief van in samenwerking met  en  met steun van de .

Organisaties